Petr Holub: Je třeba vyhodit Kremlíka

21. leden 2020

Ten úřad musí být prokletý. Každý ministr, který nastoupí do jeho čela, musí počítat s tím, že dříve nebo později bude vyhozen a že důvody nebudou jasné především jemu samému.

Tím úřadem je pochopitelně ministerstvo dopravy a roli vyhozeného šéfa resortu právě sehrál Vladimír Kremlík.

Čtěte také

Premiér Andrej Babiš důvod k odvolání uvedl a jeho argumentace se dostala do novinových titulků. „Ministru Kremlíkovi zlomila vaz zakázka na elektronické dálniční známky,“ můžeme se v různých variacích dočíst v novinách. Zároveň však ministr tvrdí, že zakázka je podle jeho informací v pořádku a rozhodně doporučuje, ať se neruší.

Pro ministra je tedy vysvětlení přes elektronické dálniční známky nedostatečné a pravdu má v tom, že dosud nikdo přesvědčivě nevysvětlil, v čem se stala chyba. Pouze prostřednictvím novinových článků a z úst dosud neznámých podnikatelů či expertů jsme se dozvěděli, že dílčí zakázka na eShop je příliš drahá a proběhla bez veřejné soutěže.

Ovšem Státní fond dopravní infrastruktury, který je za výběr dodavatele na elektronické mýto pro osobní automobily odpovědný, upozorňuje na skutečnost, že náklady na elektronické známky budou ročně v průměru o třetinu nižší než cena dosud používaných papírových známek.

Pokud ministr není politicky dost silný

Také není pochyb, že zakázka proběhla podle zákona. Pravděpodobně bylo možné zvolit jiný postup než „jednací řízení bez uveřejnění“ a dosáhnout ještě nižší ceny, přesto je tento argument na odvolání ministra dost slabý. Nemluvě o tom, že nikdo nespěchá s tím, aby zakázku zrušil. Důvod je třeba hledat jinde a zakázku na elektronické dálniční známky stačí odsunout stranou jako záminku, jak se zbavit Kremlíka.

Čtěte také

Klíč nabízí další postup nejvyšších reprezentantů vlády. Ministerstvo dopravy bude podřízeno vicepremiérovi Karlu Havlíčkovi, který je už ministrem průmyslu. Podle Havlíčka se tím naplňuje dlouhodobý plán. Nabízí se tak pravděpodobné vysvětlení, podle kterého nastoupil Kremlík na ministerstvo dopravy se zadáním zrušit úřad jako takový.

Sám o něčem podobném koncem roku mluvil, když plánoval, že se zruší Státní fond dopravní infrastruktury, omezí moc dvou nejsilnějších náměstků a Ředitelství silnic a dálnic převede na akciovou společnost. Nepochybně tím musel zneklidnit své úředníky, zároveň však ve změnách nepokročil. Není pochyb, že si představitelé zájmových skupin od zemětřesení na ministerstvu leccos slibovali, jiní se ho naopak obávali.

Nedošlo k němu kvůli opatrnosti Kremlíka, nutno však podotknout, že po jeho pádu nastane chaos v každém případě. Možná někdo opravdu plánoval, že ministerstvo dopravy bude zrušeno, aby byly dopravní investice efektivnější. Teď však nejde o efektivitu, ale o to, aby se udržely v chodu byrokratické struktury, které jakékoli investice vůbec umožňují.

Petr Holub, týdeník Echo

Možná není třeba hledat metafyzické vysvětlení Kremlíkova pádu. Prokletím ministerstva dopravy je příliš velký objem peněz, které rozděluje. Pokud ministr není politicky dost silný a ještě ztratí podporu svých úředníků, pak ve funkci nepřežije.

Autor je komentátor serveru Echo24

autor: Petr Holub
Spustit audio