Petr Hartman: Války vyhrávají lidé nejenom v uniformách

23. listopad 2022

„Války vyhrávají lidé, nikoli zbraně,“ prohlásil na velitelském shromáždění náčelník generálního štábu Karel Řehka. Pokud bychom vycházeli z dalších jeho výroků, mohli bychom k tomu dodat, že Česká republika musí válku prohrát. Podle náčelníka generálního štábu totiž armáda nemá zdaleka obsazeny všechny posty a její příslušníci stárnou.

Když k tomu přidáme Řehkova slova o tom, že věčný mír je utopií, nevypadá to s budoucností České republiky zrovna růžově.

Čtěte také

Přesto není potřeba propadat panice a utíkat do krytu. Nebude-li Česko válčit uvnitř NATO, případně se nevydá dobývat nějaká cizí území, mělo by ve válečném konfliktu nalézt pomoc od Severoatlantické aliance.

Alespoň pravidla jejího fungování s tím počítají. Je tudíž velmi pravděpodobné, že by naše území nebránila před agresorem pouze česká armáda. Zároveň to neznamená, že by nezáleželo na jejím fungování a že by Česko mělo pasivně na případnou pomoc čekat.

Války budoucí i minulé

Pokud se má tuzemské vojsko chystat na konflikt velkého rozsahu, potom by příprava měla probíhat v souladu s plány a potřebami Severoatlantické aliance. Základem je plnit závazky ze členství v ní. Jinak by v ostatních státech mohly vznikat pochybnosti o tom, zda Česká republika vůbec o fungování v rámci NATO stojí a zda je jí potřeba pomáhat.

Čtěte také

Z pohledu účasti českých vojáků na zahraničních misích nejsou výhrady na místě. Horší je to už s ochotou politiků investovat do armády peníze v takovém rozsahu, jaký pravidla Aliance vyžadují. Česko se může utěšovat tím, že v tom není samo. Tyto závazky dosud neplnila celá řada členských zemí. Konflikt na Ukrajině přispívá k tomu, že na zbrojení poplynou ze státního rozpočtu větší peníze.

Na vedení armády záleží, jak hospodárně s nimi naloží. Budou-li vznikat podezření z předražení různých zakázek, z korupce, případně budou-li financovány nesmyslné projekty, modernizaci armády to nezajistí. Naopak to poškodí její pověst. V tom případě by k vedení války neměla ani kvalitní lidi, ani špičkové zbraně, ani podporu většiny veřejnosti.

Petr Hartman, moderátor a komentátor Českého rozhlasu Plus

Ze slov náčelníka generálního štábu vyplývá, že si to uvědomuje. Pod jeho velením by mělo dojít k modernizaci ozbrojených sil, které by se měly chystat na války budoucí a nikoli minulé. Na politicích a diplomacii záleží, aby k nim pokud možno nedošlo.

Pokud by nebylo vyhnutí, měla by nastoupit armáda připravená čelit agresi a bránit zemi. Nejlépe jako součást Severoatlantické aliance. Pro zajištění bezpečnosti České republiky je tak důležitý nejenom stav ozbrojených sil, ale také podpora většiny společnosti členství země v NATO.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Petr Hartman
Spustit audio