Petr Hartman: Univerzita Karlova podlehla kouzlu peněz nejbohatšího Čecha

10. říjen 2019

„Obě strany se zavazují zdržet všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran,“ píše se mimo jiné ve smlouvě o partnerství mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit.

Z reakcí na uzavření této dohody je zřejmé, že už byla porušena. Část akademické obce a veřejnosti totiž považuje zmiňované partnerství za poškození pověsti nejstarší univerzity v zemi. Mohou za to spotřebitelské úvěry, respektive exekuce související s jejich nesplácením.

Čtěte také

Tyto sporné případy se totiž řídily rozhodčí doložkou. Zaručovala, že neskončí u soudu, ale u arbitráže. Ta de facto probíhala v režii firem poskytujících úvěry. Podle očekávání v nich vítězily a získávaly peníze také za sankce, které byly neúměrně vysoké.

Není divu, že Nejvyšší soud rozhodl o protiprávnosti takovýchto doložek. V praxi to znamená, že by takovéto exekuce měly být zastaveny. Firmy je aktivně neukončují a čekají, zda se dlužník bude sám bránit.

Nesleduje-li dění a nemá-li k ruce právníka, většinou exekuci čelí dál. Tyto praktiky se mají týkat také společnosti Home Credit. Už jenom toto podezření samo o sobě nedělá Univerzitě Karlově dobrou reklamu.

Kouzlo peněz nejbohatšího Čecha

Přitom nejde jen o sporné exekuce. Home Credit expandoval například do Číny, kde k úspěšnému působení musí být zadobře s vedením této komunistické země. Tedy s režimem, který nedbá na lidská práva, nebo na akademické svobody.

Čtěte také

S režimem, který se snaží ovlivňovat českou politiku a sahá k různým výhružkám. S režimem, před jehož aktivitami na území České republiky opakovaně varovala ve výročních zprávách Bezpečnostní informační služba.

České školství peníze potřebuje. Proto jednotlivé školy shánějí finance, kde se dá.  Bylo by překvapením, kdyby o ně nežádaly nejbohatšího Čecha vlastnícího skupinu PPF a tudíž také Home Credit. Univerzita Karlova to udělala. Vedení je si dobře vědomo, že spojením s Home Creditem škole pověst nevylepší. To pochopitelně neplatí o rozpočtu univerzity.

Její vedení se hájí tvrzením, že si je tím miliardář Petr Kellner nekoupí. To je pravda. Univerzitu Karlovu vlastnit nemůže. Může ale na ni uplatňovat vliv. Podobně jako na českou politiku, zahraniční orientaci země, nebo na tuzemskou ekonomiku.

Petr Hartman

Zkrátka Univerzita Karlova podlehla kouzlu peněz nejbohatšího Čecha. Není první, komu se to stalo a nebude zdaleka poslední. I s rizikem, že si tím v očích části akademické obce i veřejnosti poškodila svoji pověst.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

autor: Petr Hartman
Spustit audio