Petr Hartman: Na kolika židlích současně může sedět Dana Drábová?

7. březen 2017

Bylo dříve vejce, nebo slepice? Toto dilema nemusí řešit Dana Drábová ani středočeští zastupitelé. Vědí, že v současné podobě spatřil dříve světlo světa zákon o volbách do zastupitelstev krajů a až po něm se vyklubal služební zákon.

První z nich zakazuje vykonávat mandát člena krajského zastupitelstva souběžně s funkcí na ministerstvu, nebo orgánu státní správy s celostátní působností, do které byl daný člověk jmenován. Služební zákon takovýto souběh politické a úřednické kariéry de facto nezakazuje.

Časový sled tak v tomto případě může být zajímavý maximálně z toho úhlu pohledu, proč zákonodárci neobjevili zmiňovaný rozpor. Kdyby služební zákon vyzněl podobně jako ten o volbách do zastupitelstev krajů, neexistovala by nyní polemika o tom, zda může Dana Drábová sedět, obrazně řečeno, na dvou židlích.

Jednak v krajském zastupitelstvu, jednak být v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V jejím případě by se dokonce dalo hovořit o židlích třech. Působí totiž také jako neuvolněná místostarostka obce Pyšely.

Účelová kandidatura?

Její angažmá na komunální úrovni všem příslušným normám a předpisům vyhovuje. O aktivitách Drábové v krajské politice už to jednoznačně tvrdit nelze. Zákony lze sice vykládat různým způsobem, autoritativně to však může učinit pouze soud. K němu celý spor směřuje.

Dana Drábová

V tuto chvíli se zdá být blíže pravdě pohled ministerstva vnitra. To se přiklání k dikci zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Je logické, že vznik a zánik mandátu na této úrovni by měl ošetřovat právě on. Když si člověk prostuduje příslušnou pasáž, nabude dojmu, že Dana Drábová by si měla vybrat mezi krajským zastupitelstvem a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.

Toto dilema by měli lidé brát v potaz už v momentu, kdy se o přízeň voličů ucházejí. Vědí-li dopředu, že je pro ně důležitější dosavadní práce, může být vnímána jejich kandidatura v krajských volbách jako účelová. Jako pokus nalákat na známou tvář ve prospěch své strany nebo svého hnutí co největší počet příznivců s vědomím, že daný kandidát se svého mandátu velmi pravděpodobně vzdá.

Dana Drábová pomohla výrazně Starostům a nezávislým k druhému místu ve středních Čechách jen těsně za vítězným hnutím ANO. Nyní nechce zklamat v ní vloženou důvěru. Zároveň chce pokračovat ve své profesi. Proto dobrovolně neodejde a nechá se mandátu zbavit.

Asi počítá s tím, že tento způsob zastře podezření z účelové kandidatury, která se s velkou pravděpodobností nemohla proměnit v plnohodnotné působení v krajském zastupitelstvu.

autor: Petr Hartman
Spustit audio