Petr Hartman: ČSTV žaluje Hušáka

12. duben 2013

Český svaz tělesné výchovy vlastnil lukrativní firmu, která mu ročně vydělávala stovky milionů korun. Vzhledem k tomu, že za hazard jsou lidé ochotni utratit ročně miliardy, zdálo se, že jde o byznys, který nemůže zkrachovat.

Přesto se to lidem z vedení ČSTV svým způsobem podařilo. Podnik, který existuje od padesátých let minulého století, nebyl schopen dostát svým závazkům a sportovci přišly o zhruba půl miliardy korun ročně. Stalo se tak pod vedením Aleše Hušáka. Byť významnými akcionáři byly nejrůznější sportovní svazy a organizace, Hušák se na veřejnosti jevil více jako majitel než jako člověk, který byl akcionáři do vedení dosazen, aby uskutečňoval jejich plány. To vše se podepsalo na některých sporných investicích a na špatném hospodaření společnosti.

Právě osoba Aleše Hušáka sehrála rozhodující roli při rozhodnutí o vybudování nové haly v Praze Vysočanech. Přitom už v té době se ozývaly varovné hlasy, že megalomanský projekt negativně poznamená ekonomické zdraví Sazky a ohrozí financování sportu v České republice. Aleš Hušák podobné názory odmítal a nadále tvrdil, že si s každým problémem poradí.

Jak ukázala realita, nebylo tomu tak. Právě naopak, předražený projekt haly ve Vysočanech, štědrá ruka při odměňování, sporné investice do aktivit bezprostředně nesouvisejících s loteriemi, to jsou všechno důvody, proč se Sazka ocitla na mizině. Jak konstatoval insolvenční správce, existovala celá řada nadhodnocených smluv a nestandardních záležitostí. Zároveň však podle něj nic nenasvědčovalo tomu, že by Hušák jednal na vlastní pěst bez součinnosti s akcionáři.

Mimo jiné to znamená, že šance Českého svazu tělesné výchovy na získání miliardy korun na Aleši Hušákovi není příliš vysoká. Nové vedení ČSTV se totiž rozhodlo bývalého šéfa Sazky žalovat. A zmiňovaná částka má podle něj představovat škodu, kterou způsobil. Slabina žaloby spočívá právě v tom, že tak nemohl učinit bez vědomí tehdejšího vedení ČSTV.

Obrozená Sazka, která už sportovním svazům nepatří, by měla přispět k financování sportu. Konkrétně se stala partnerem Českého olympijského výboru. Ten by od ní měl inkasovat během čtyř let několik desítek milionů korun. Přitom ještě před krachem Sazky mohli sportovci počítat se stovkami milionů ročně. Součinnost jejich tehdejších šéfů s Alešem Hušákem je o ně připravila.

autor: Petr Hartman
Spustit audio