OSN varuje před dramatickým nástupem nákazy HIV a AIDS

4. červenec 2002

V neděli začíná v Barceloně 14. mezinárodní konference o chorobě AIDS. Bude se zabývat problémy, které jsou od země k zemi rozdílné, ale mnohde dosud obrovské.

Ředitel programu OSN pro potírání nákazy HIV a AIDS Richard Payot předložil v uplynulém týdnu v Newyorském sídle Spojených národů výsledky výzkumů z největší části světa. Payot řekl, že z historického hlediska stojíme teprve na počátku epidemie, která je snad největší v lidských dějinách. Od r.1981 , kdy bylo imunologické oslabení poprvé jako nemoc zjištěno, zemřelo na tuto chorobu celkem 25 milionů lidí. Nedojde-li k zásadnímu obratu ve všech postižených regionech, obávají se odborníci, že do r.2020 může na následky AIDS zahynout 68 milionů osob.

Někteří vědci se domnívali, že se nákaza HIV a AIDS během času sníží díky tomu, že klesne počet lidí v rizikových skupinách, tak jednoduché to však není. Za rizikové se pokládají vysoce promiskuitní skupiny homosexuálů, osoby aktivní v prostituci a zejména mladí uživatelé drog, kteří si je vpichují do žil. Současný obrat však ukazuje, že se od těchto lidí nakazili také jinak zdrženlivě žijící sexuální partneři v rodinách a v partnerských svazcích.

Zvlášť katastrofální je skutečnost, že nákaza zasahuje těhotné ženy, které pak rodí děti, jež jsou od prvního dne života bez jakéhokoli osobního zavinění imunologickým oslabením osudově postiženy. Snad nejhorší je situace v Africké Botswaně, kde je téměř každá druhá těhotná žena infikována virem HIV, podle aktuálních zpráv žije s tímto virem v Botswaně téměř 40 % dospělých, přede dvěma roky to bylo 36 % .

K důsledkům, které tím vznikají pro společnost Peter Payot řekl: "zpráva uvádí mnoho příkladů zničujícího vlivu AIDS na všechny oblasti života a společnosti. AIDS je ovšem pramenem utrpení pro jednotlivce a jejich rodiny, ale zároveň strhává celé domácnosti do chudoby, ovlivňuje všechny aspekty společenského a hospodářského vývoje. Například loni vinou AIDS ztratil milion afrických dětí učitelky a učitele, kteří na tuto chorobu zemřeli.

Některé africké země ukazují lepší výsledky: v Ugandě, Tanzanii a v částech Zambie a jižní Afriky spolupracují mladí lidé na prevenčních kampaních, vyvíjejí solidaritu s postiženými a to má své účinky. Pracovník Lékařského misionářského centra v německém Wirtsburgu Lkement Ochel řekl, že v těchto zemích je k dispozici dostatek informačního materiálu. Výsledkem je, že se v posledních letech počet nových nákaz u děvčat od 16-ti do 19-ti let v regionech Zambie a Ugandy snížil víc, než o polovinu.

Také zpráva OSN zjišťuje na řadě míst poměrné zlepšení, Payot říká: "je zřejmé, že v posledních dvou letech vstoupil svět do nové éry v boji proti AIDS, svět se konečně probouzí. Mnoho zemí zřídilo národní výbory proti AIDS a komise, kterým předsedají premiéři nebo prezidenti, či viceprezidenti a které jsou přímo podřízeny prezidentským kancelářím. Dochází nám mnoho prohlášení a závazků z různých regionálních politických úřadů. Snad nejhůř postiženou evropskou zemí byla do konce r.2001 Ukrajina, pouze 9 % dospívajících ukrajinských dívek bylo informováno o metodách, jak předcházet nákaze HIV. Velmi špatná informovanost a stoupající počet nákaz existuje ve středoasijských zemích, v Gruzii, ale také v Estonsku a Lotyšsku. Potěšitelné je, že jiné státy s velmi nízkým a středně slabým národním příjmem od r.1999 6-krát zvýšily rozpočet na kampaně proti AIDS.

Nicméně by podle mínění úřadu OSN bylo zapotřebí, aby bohatší státy přispívaly ročně nějakými 10 miliardami dolarů na boj proti této epidemii.

Jako úspěch lze zaznamenat prudké snížení cen za léky, které pomáhají nákazu zmírnit, bohužel nikoli vyléčit. Peter Payot uvádí: "v posledních dvou letech jsme byli svědky dramatického poklesu cen tzv. retrovirálních drog o 90 % . Jednak šlo o dobrovolné snížení cen ze strany výzkumných společností, dále o konkurenci mezi producenty genových látek a konečně pomohl tlak ze strany aktivistů.

Payot dodal, že generální tajemník OSN Koffi Anan osobně jednal a jedná s představiteli velkých farmaceutických firem. Ještě v r.2000 stála protivirová terapie na jednoho pacienta ročně 12.000 dolarů, dnes se v některých chudých zemích tato terapie nabízí za 350 $ na rok.

Zpráva OSN varuje, že v některých západních zemích opět počet nákaz poněkud stoupl, protože se lidé lehkomyslně domnívají, že HIV a AIDS jsou nyní vyléčitelné, to bohužel zatím není pravda.

autor: Sidonie Dědinová
Spustit audio

Více z pořadu