Nezmar vidí i bez očí

Nezmar přisedlý na povrch

Světločivným orgánem nezmarů jsou podle nové studie neurony spojené se žahavými buňkami.

Sladkovodní žahavci nezmaři jsou učebnicovým příkladem zvířat s primitivní nervovou soustavou. Jsou aktivní ve dne, kdy svými chapadly se žahavými buňkami lapají dafnie a další mikroskopickou kořist. Je o nich také známo, že světlo je dokáže přimět k pohybu nebo zatažení chapadel. Nezmaři však nemají žádné oči a nebylo jasné, jak vlastně světlo dokážou vnímat. Záhadu nyní vyřešili biologové z Kalifornské univerzity, kteří zkoumali nezmary Hydra magnipapillata.

Objevili, že jejich žahavé buňky cnidocyty jsou spojeny se smyslovými buňkami, které obsahují světločivný protein opsin a další molekuly spojené s vnímáním světla. Experimenty s nezmary také prokázaly, že světlo dokáže aktivovat žahavé buňky k tomu, aby vymrštily svůj jedovatý hrot. Pokud se některá součást světločivného systému zablokuje, reakce neproběhne. Fakt, že dokážou vnímat světlo a reagovat na něj odpálením své zbraně, podle vědců zvyšuje nezmarům šance na přežití a úspěšné ulovení kořisti. Objev také znamená, že víc než 600 milionů let staří žahavci využívají světlo stejným způsobem jako my.

Nezmar Hydra magnipapillata  - protein opsin zvýrazněn modře, cnidocyty a neurony červeně

Zdroj: BMC Biology

------

<p><iframe width="610" height="443" src="https://www.youtube.com/embed/12OmszObAkM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>