Nepořádek

17. září 2004

Nepořádek, který dělají někteří občané Vsetína v rámci revize obsahu popelnic, jistě nelze srovnávat se spouští, kterou po sobě zanechal hurikán Ivan. Kdyby vsetínští radní přistupovali k lokálnímu problému s vědomím globálních souvislostí, určitě by se neusnesli na tom, že tisícikorunovou pokutu na místě, anebo až padesátitisícovou ve správním řízení zaplatí každý, kdo bude přistižen, že vybírá, anebo bere odpad ze sběrných nádob, kontejnerů na tříděný odpad, velkoobjemových kontejnerů, odpadkových košů či míst určených k jeho odkládání.

Z globálního hlediska by dobrovolníci, kteří se rozhodnou používat odložených věcí místo pořizování nových, zasloužili místo trestu poděkování. To by ale museli po sobě uklízet, což zřejmě ve Vsetíně někteří nečiní. Radnice reaguje na praxi, kdy lidé obsah popelnice vyberou v naději, že objevili něco užitečného, aby pak usoudili, že věc byla vyhozena právem, jenomže opomenou udělat to, co původní majitel, totiž vrátit vybraný předmět zpět do popelnice či kontejneru. Ekologicky dobře míněný záměr recyklovat vyhozené věci pak skutečně může mít negativní ekologický dopad, když se tyto z kontejneru dostanou na silnici, anebo dokonce skončí v řece.

U lidí, které vede k přehrabování se v popelnicích zvědavost, starost o trvale udržitelný rozvoj anebo bída, přitom nelze předpokládat, že by jim v uvědomělém úklidu po sobě bránil časový stres. Přísnost radních je na místě. Akceptovat inventuru popelnic lze skutečně pouze lidem pořádným a je mrzuté, když jsou ti slušní pranýřováni za jedince, kteří pro pořádek nemají smysl. Kolik užitečných věcí teď z popelnic zbytečně skončí na skládce! Doufejme, že medializace případu ze Vsetína bude varováním pro všechny, kterým obsah popelnic leží na srdci.

autor: iho
Spustit audio

Více z pořadu