Německý tisk hodnotí volby v ČR jako souhlas občanů k evropské integraci

17. červen 2002

Výsledky českých parlamentních voleb jsou v Německu komentovány celkem kladně, i když často z protichůdných důvodů. Otázku vyvolává několik věcí.

Jedním z problémů je nepatrná většina pro předpokládaný kabinet. Další výstrahu spatřují komentátoři ve volebním zisku českých komunistů. DeníkFrangfurter Rundschau o nich připomíná, že svou stalinistickou minulost zvládli ještě méně, než německá strana demokratického socialismu PDS, pokračovatelka SED z doby Honeckreova komunistického státu.

Někdejší disident Havel může někdejší utlačovatele vyloučit z orientačních rozhovorů s vůdci parlamentních stran, ale komunisté jsou dík svému nárůstu de facto vítězi voleb. Jejich voliči se rozhodli pro stranu protivníků EU, pro stranu studených válečníků. "Hlavně slabší sociální vrstva v Čechách chtějí konečně vidět odměnu za oběti, které západ od této země vyžaduje v rámci procesu přizpůsobení země EU", píše Frangfurter Rundschau.

Tisková agentura DPA vidí komunistické zisky méně dramaticky. Politologové hned v neděli varovali před přeceněním komunistických přírůstků. Ve srovnání s rokem 1998 získala KSČM jen o 200 tisíc hlasů víc. Komunisté byli zvýhodněni především nízkou volební účastí. Z celkového množství oprávněných voličů získali komunisté nikoliv jednu šestinu, nýbrž pouhou desetinu hlasů. Nicméně, kdo zůstal doma, vyřadil se ze hry.

Němečtí komentátoři poukazují dále na to, že poprvé od r.1990 ztratily pravicové strany většinu v parlamentu. Deník Die Welt míní, že ODS Václava Klause byla pouhými 24 % hlasů potrestána za to, že po uplynulé 4 roky tolerovala sociálnědemokratickou menšinovou vládu. Die Welt vyjádřil přesvědčení, že pokles hlasů pro ODS byl vyvolán jejím nacionalistickým, protiněmeckým a protievropským předvolebním bojem. Komentátor se domnívá, že předseda ČSSD Špidla i z těchto důvodů zamítl možnost velké koalice s ODS, i když by ryze početně byla možná.

Nejtvrdší kritiku na adresu českých politických stran vyslovil deník Frangfurter Algemeine Zeitung. "Po druhé světové válce vynesl nacionalismus komunisty v Československu k moci", píše Frangfurter Algemeine Zeitung, "i nyní soustavné rozněcování nacionalistických pocitů oslabilo demokratické strany a komunisty posílilo."

Frankfurtský deník pokračuje: "Výrazy, kdy Miloš Zeman, Václav Klaus varovali před údajným německým revanšismem a vyzývali k obhajobě poválečných pořádků, pocházejí z arzenálu komunistického překrucování pravdy. Za toto od Listopadu 1989 bezpříkladné nacionalistické štvaní dostaly demokratické strany uplynulý víkend od voličů napamětnou."

"Klaus jako znalec dějin liberalismu byl za svou neodpustitelnou chybu voliči potrestán. Nacionalismus je s liberalismem neslučitelný, protože nelze překlenout rozpor mezi kolektivismem a individualismem", píše Frangfurter Algemeine Zeitung.

Tisková agentura DPA pochybuje, že ve volbách poražený Klaus bude následovat Havla a Zemana do stavu důchodců. Už v r.1997 byl tento konzervativec v důsledku finančního skandálu odepsán. Přesto hned v neděli přislíbil Klaus očekávanému liberálně-sociálnímu svazku tvrdou opozici.

S pravděpodobným novým premiérem Špidlou zachází část německého tisku ohleduplně. Die Welt připomíná, že Špidla chce z Česka učinit moderní sociální stát, arci po vzoru právě odvolaného premiéra Jospina a podle skandinávského vzoru, o němž je na západě známo, že selhal. Die Welt připisuje Špidlovi k dobru, že vzdor své účasti na protiněmecké rétorice vždy znovu zdůrazňuje zájem na dobrých vztazích s Německem a zatímco Frangfurter Algemeine Zeitung předpovídá spíš novou dobu ledovou v česko-německých vztazích, míní deník Die Welt, že domnělá osa zla byla voliči odmítnuta.

ČR bude mít pravděpodobně proevropskou, sociálně-liberální vládu. Za průlom v provinciální zatuchlosti a nacionálního podkuřování se staví především budoucí Špidlovi liberální partneři. Tito politici uvažují a cítí převážně evropsky, což je dobré pro Německo, především však pro Čechy samotné, jak uzavírá Die Welt.

rse@rozhlas.cz

autor: Sidonie Dědinová
Spustit audio