Nejvýchodnější lidská čelist

Člověk heidelberský byl jen o málo větší než neandrtálec.
Člověk heidelberský byl jen o málo větší než neandrtálec.

V evoluci člověka byla východní Evropa velmi důležitým místem. Vyplývá to z nového datování úlomku lidské čelisti, který pochází ze Srbska.

Fragment dolní čelisti člověka heidelbergského byl objeven v roce 2006 v srbské jeskyni Mala Balanica. Jeho nové datování třemi pokročilými metodami nyní ukázalo, že nález je mnohem starší než se zdálo: místo původně odhadovaných 130 000 let je starý nejméně 397 000 let. Dokonce není vyloučené, že kost je stará až 525 000 let. V tomto časovém rámci je fragment čelisti vůbec nejvýchodnějším nálezem, který vypovídá o důležité etapě lidské evoluce.

Čelist má totiž více společných znaků s fosiliemi z Afriky a Asie než se soudobými nálezy lidí Homo heidelbergensis z jiných částí Evropy. Její majitel tak nejspíš žil v době, kdy ustupující ledovce umožňovaly lidem z Evropy, aby se mísili s obyvateli Afriky a asijského kontinentu. Fosilie také podpořila teorii, podle které byl Balkánský poloostrov vstupní branou pro populace, které z Asie přicházely do Evropy.

Zdroj: ScienceDaily, PLOS ONE