Naděje pro vzdělávání Romů na Slovensku. Projekt Teach for Slovakia

9. září 2015

Představte si, že na dva roky zcela změníte svůj život. Přerušíte práci, kariéru, opustíte domov a přestěhujete se do prostředí, ve kterém jste předtím nikdy v životě nebyli.

Něco takového zažívají lidé, kteří se přihlásí a uspějí v projektu Teach for Slovakia. Program se zaměřuje na vzdělávání dětí a vychovává pro slovenskou společnost nové, mladé, ambiciózní leadery. Jejich úkolem je dva roky učit děti v sociálně znevýhodněných oblastech, často v romských osadách.

Alexander Jakubčo stojí v hloučku svých žáků. Odešel ze Školy pro mimořádně nadané děti v Bratislavě a na dva roky se pustil do velkého dobrodružství. Stal se třídním v čistě romské škole v osadě ve Stráních pod Tatrami.

„Tyto děti jsou úplně běžné a identické, jako jsou děti v Bratislavě. Jen mají nevýhodu, nenarodily se do tak podnětného prostředí, jako majoritní část populace. Když přijdou do nultého ročníku, ovládají osm set romských slov, téměř vůbec neumí slovensky. A velmi těžko vyjadřují svoje myšlenky v slovenštině. Mají velké problémy s psaním, čtením. To je pro ně absolutní priorita, aby dokázali přemýšlet ve slovenštině.“

Děti měly pocit, že jsem spadla z Marsu

Začátky nebyly jednoduché, učitelé v programu Teach for Slovakia absolvují šestitýdenní kurz, ten ale nemůže nahradit klasické pedagogické vzdělání. „Do mého života vstoupilo sedmnáct dětí a já jsem se s každým začal bavit o tom, čím by chtěl být v životě. Odpovědi jsem si zapsal a od prvního dne jsem začal na této vizi pracovat.“

Další učitelkou z projektu Teach for Slovakia je Lucia Kažimírová. Pochází z Prešova, vystudovala management a nikdy předtím děti neučila.

Romská osada Huncovce v létě (Z filmu Všetky moje deti)

„Stála jsem bezradně před tabulí, dívalo se na mě dvacet šest očí. Viděla jsem na dětech, že mají pocit, že jsem spadla z Marsu, protože jsem jim povídala, že jsem přišla sem, abych je něco naučila, a záleží mi na tom, aby tomu rozuměli. Ale postupně pochopily, o co jde.“

Oba mladí učitelé mají za sebou jeden rok. Zažili trpké chvíle bezradnosti, zoufalství, ale i okamžiky naděje, povzbuzení a pocitu, že to má smysl.

„Učitel je mnohokrát jediný člověk, který v tomto prostředí může dětem změnit směr života, přinést něco víc. To je velmi důležité, aby lidé, kteří jdou do školství, cítili zodpovědnost,“ domnívá sa Lucia.

„Jde o to, aby nejlepší a nejschopnější jedinci společnosti přijali službu sloužit jako učitel, protože se to odráží na kvalitě života všech na Slovensku,“ doplňuje Alexander.

Někteří učitelé projekt nezvládnou

Podle ředitelky školy je práce s romskými dětmi jiná než v běžné škole. „Člověk potřebuje trošku pokory a oběti.“

Lidé z projektu Teach for Slovakia musí krotit svoje představy, ambice, práce v romských osadách je specifická, je potřeba si na ni zvyknout. „Spíš než pedagogické těžkosti mě trápí lidské osudy dětí, když vidím, že chodí do školy bez toho, aby byly obuté, stále chodí oblečené stejně. I když jim chci pomoct, mám mantinely, které jako učitel nebo jako člověk nemůžu přeskočit a pomoct jim.“

Peter Pollák, slovenský romský poslanec

Není snadné přestěhovat se na dva roky do sociálně zcela odlišného prostředí. Dostávat nízký učitelský plat, zbavit se předsudků, vypěstovat si empatii. Zhruba deset až dvacet procent učitelů projekt nedokončí, nezvládnou to. Zaskočí je pracovní vytížení, odloučení od přátel. Alexander Jakubčo a Lucia Kažimírová to zatím zvládají. Teď mají před sebou ještě jeden rok.

„Na co jsem se dala, je dvouroční cesta, zatím jsem v polovině a ještě sama vidím a vnímám, co všechno chci udělat. Cítím, že mě děti potřebují a těší se i ony na mě.“

Projekt Teach for Slovakia také podporuje Peter Pollák, zplnomocněnec slovenské vlády pro romské komunity. Sám moc dobře ví, jak je vzdělání pro romské děti klíčové. Vyrůstal v romské osadě, ale rozhodl se pro studium, později pro politiku a nakonec se z něj stal první romský poslanec na Slovensku.

„Tento projekt má reálný dopad na výchovu romských dětí ve školách, opravdu ovlivňuje budoucnost romských komunit na Slovensku. Učitelé mají kamarádský, bezprostřední kontakt s dětmi, při vzdělávání romských žáků je důležité získat si důvěru žáka.“

autoři: pev , sch
Spustit audio