Místo slev na jízdné pro důchodce se mohlo přidat vdovám, říká expert na penze

6. únor 2019

Polovina starobních důchodců má důchod nižší než 13300 korun. Často přitom jde o ženy, které mívají o dva až tři tisíce korun méně než muži. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) to chce změnit a sestavila tzv. komisi pro spravedlivé důchody.

Komise má přijít na to, jak zajistit, aby ženy nebyly trestány nižšími penzemi kvůli tomu, že vychovávaly děti a vypadly z pracovního procesu. Zabývat se má i penzemi pro fyzicky náročné profese.

David Klimeš: Důchodová reforma není žádná věda. Ale chce to odvahu

David Klimeš

A ať se nám to líbí nebo nelíbí, nevyhneme se zvyšování věku pro odchod do důchodu. Ale to nemusí být ministerským befelem. Stačí jako ve skandinávských zemích motivovat seniory k udržení si třeba jen částečného úvazku tím, že pozdní důchod je výrazně více bonifikován. Brzký důchod je naopak zase penalizován. Lidé už se přizpůsobí.

Podle odborníka na penzijní systémy Jiřího Šatavy má vznik komise smysl už proto, aby se pokračovalo v diskuzi o reformě celého systému. „Má definované dílčí cíle, které jsou potřebné – a pravděpodobně jsou v současnosti realizovatelné,“ míní.

Šatava vysvětluje, že samotný důchodový systém vůči matkám nespravedlivý není a za výchovu dětí je výrazně bonifikuje. Problém je ale prý v tom, že ženy s odrostlejšími dětmi mají potíže s uplatněním na trhu práce a mají výrazně nižší mzdy, protože několik let nebudovaly kariéru.

Nedělejme stejnou chybu dvakrát. Musíme se snažit o to, aby se ženy, které dnes odcházejí z rodičovské dovolené, mohly na trhu práce co nejlépe uplatnit.
Jiří Šatava

Do budoucna je nutné tento problém napravit, vůči současným důchodkyním by ale podle Šatavy bylo fér toto znevýhodnění vykompenzovat. Je ale třeba najít dodatečné příjmy.

Peníze pro vdovy

K tomu, aby byl důchodový systém udržitelný, je podle Šatavy nutné radikálně změnit jeho parametry. Například zvýšit věk odchodu do penze, protože současná hranice v 65 letech není udržitelná, nebo nalákat více peněz do soukromého penzijního pojištění.

Je zde velká nedůvěra veřejnosti v důchodový systém. Nepředpokládám, že by současní čtyřicátníci neměli důchod. Ale spořit si soukromě je racionální.
Jiří Šatava

Vláda musí penze zvyšovat cíleně, po roce 2030 hrozí stamiliardové deficity, varuje ekonom

Seniorka (ilustrační obrázek)

Průměrný starobní důchod byl letos na jaře 12 347 korun. Politici slibují, že penze zvýší, není ale zatím jasné, jak a komu. Vláda chce přidat lidem s nejnižšími důchody a tisíc korun navíc by měli dostat i senioři starší 85 let.

Pokud k těmto úpravám nedojde, systém se po roce 2030 dostane do problémů a okolo roku 2050 by jeho roční schodek dosáhl až 200 miliard ročně. Zároveň ale bude třeba řešit otázky zdravotní a sociální péče o seniory, protože stárnutí populace přinese i vyšší náklady.

Ministryně Maláčová by dodatečné příjmy chtěla získat například prostřednictvím sektorové a digitální daně nebo úpravou daňových slev. „Jsou to zdroje, které mohou pomoci budoucí deficity snížit, ale určitě to okolo roku 2050 nedoplní těch 170–200 miliard,“ reaguje Šatava.

Pozastavuje se například i nad slevami na jízdné pro seniory, zda jde o efektivní způsob, jak zlepšit jejich finanční situaci. Místo toho bylo například možné zvýšit vdovské důchody, protože nejvíce důchodců pod hranicí chudoby jsou vdovy.

autoři: Jan Bumba , ert
Spustit audio

Související