Miroslav Platil odešel od policie

14. červen 2005

Mezi investigativními novináři panuje obecné přesvědčení, že čím výše je postavená osoba, která je v podezření pro nějakou nekalou činnost, tím klesá naděje, že se celý případ vyřeší. A naopak, pokud se podezření týká místních politiků, případy se většinou vyřeší velice rychle. Na krajské úrovni je to údajně tak půl na půl. Minulý týden přinesl změnu k lepšímu:

Čtyřiadvacet hodin po té, co televize Nova v pořadu Na vlastní oči odvysílala reportáž o tom, že ekonomický náměstek pražské policie nevrátil bývalému majiteli fotbalové Sparty Petru Machovi 4,5 milionu korun a nechal si od podnikatele za sebe platit dovolené, Miroslav Platil ze své funkce odstoupil.

Nejde ale jen o půjčené peníze a dovolené, ale samozřejmě o něco podstatnějšího, o čem se občas i píše, že skoro každý podnikatel, který se pohybuje na hraně zákona má svého muže na policii a ten se pak stará o to, aby veškerá podezření či podaná upozornění u policie skončila v koši. Tak tomu mohlo být i v případě Mach versus Platil. Mach ale šel do vězení, Platil mu údajný dluh nevrátil, a proto podnikatel vše zveřejnil.

Tisková mluvčí pražské policie řekla: ?Pan doktor Platil požádal o uvolnění ze služebního pomměru. Ředitel pražské policie František Snopek mu vyhověl?. Důvodem Platilova odchodu je podle mluvčí snaha o zachování dobrého jména policie a vytvoření prostoru pro řádné vyšetření kauzy.

Oficiální sdělení však už u vnímavějšího občana musí vzbuzovat obavy. Je-li podezřelá tak významná osoba jako je ekonomický náměstek ředitele pražské policie a existují-li tak vážné okolnosti, jaké zveřejnila televize, měl by být náměstek ředitelem okamžitě postaven mimo službu a nemělo by dojít mezi podezřelou osobou a ředitelem policie k žádné gentlemanské dohodě, už proto ne, že takhle má podezřelý, který se zřejmě nezákonně obohatil, nárok na odchodné a výslužné.

Od mluvčí policie je pak neprofesionální, že se dikcí prohlášení více od Miroslava Platila nedistancovala. Takhle to totiž může vzbuzovat podezření, že na policii se již předem ví, že případ nebude nikdy doopravdy vyšetřen.

Z dikce prohlášení lze v druhém plánu číst ještě jednu skutečnost, která má silnou vypovídací hodnotu o současných poměrech v české policii: Případ uvnitř policie, na rozdíl od společnosti, není vníman jako skandál.

Slovo skandál má původ v šestnáctém století a tehdy se používalo pouze v náboženském prostředí pro označení chování, jež se příčilo víře. V přeneseném slova smyslu tento výraz používáme podobně dodnes k vyjádření pocitu rozhořčení či mravního pohoršení, když se domníváme v dobré víře, že podobné chování, jaké předvedl pan Platil, se neslučuje s výkonem policejní služby.

Když však nějaká instituce se k podobnému chování začne stavět neutrálně, vzbuzuje mezi ostatními občany podezření, že v takové instituci neexistuje soubor norem či očekávání, jimž se předmětné jednání protiví nebo je porušuje. Takové zjištění je na pováženou a poněkud snižuje dobrou zprávu, kterou jsme se minulý týden dozvěděli.

Spustit audio