Michal Němeček: Víra se může stát něčím, co člověka kultivuje a činí krásným, anebo naopak sváže a spoutá

31. květen 2015

Hostem Evy Hůlkové je Michal Němeček, biskupský vikář pro pastoraci pražské arcidiecéze. Je také šéfem organizačních týmů projektů Noc kostelů a Dny víry.

Právě Dny víry, inspirované Vídní, Bruselem či Paříží, mohou lidé letos poprvé prožívat i v Praze. Michal Němeček tvrdí, že jsme národ, který hluboko v sobě nosí touhu po něčem přesažném a tajemném a proto doufá, že Češi budou na tento týdenní projekt dobře slyšet.

Je přesvědčen, že Bůh, spása a modlitba je pro řadu lidí zásadní téma.

Program městských misií obsahuje asi 320 položek a začíná především od kultury. Organizátoři rovněž zdůrazňují, že Dny víry budou jedním z velkých příspěvků k památce Mistra Jana Husa. Chtějí připomenout fundament, na kterém Hus stojí – což je víra a křesťanství.

autor: ehů
Spustit audio