Mělo by Česko obnovit těžbu uranu?

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Uranová ruda smolinec, která se původně těžila v dole Svornost, byla využívána k výrobě uranových barev

Dolování radioaktivní rudy má v zemi sice dlouhou tradici, ale také pochybnou pověst.

V národním povědomí je spojovaná s nelidským zacházením s politickými vězni v 50. letech a devastací životního prostředí v desetiletích pozdějších.

Naše země má ještě pořád nevytěžené zásoby téhle strategické suroviny. Téma pro Zaostřeno Víta Pohanky.