Maxim Litvinov: sovětský ministr zahraničních věcí ve 30. letech 20. století

Maxim Litvinov (komisař zahraničních věcí SSSR), Michail Kalinin (prezident nejvyššího sovětu SSSR) a čínský velvyslanec, 1938

Portréty ve 22:10. Maxim Litvinov, Stalinův ministr zahraničí z let 1930 až 1939, nebyl typickým sovětským aparátčíkem, přinejmenším měl zkušenost ze života v Británii a ve třicátých letech tělesňoval i díky snahám o kolektivní evropskou bezpečnostní politiku tu přívětivější tvář Sovětského svazu.

Životem Maxima Litvinova vás provedeme v Portrétech.