Masky pro demonstrující, represivní nástroje pro obce, říká o shromažďovací novele aktivista

26. květen 2015

Pořádání demonstrací a dalších shromáždění bude mít jiná pravidla, rozhodla česká vláda.

Jednou z novinek je možnost účastníků mít zakrytý obličej, druhou změnou je rozšíření možnosti obecních úřadů regulovat shromáždění, aby nemusely rovnou sahat k jejich zákazu.

„Současná podoba shromažďovacího zákona je nevyhovující,“ potvrdil v našem vysílání Vítězslav Praks z neziskové organizace Občanský monitoring.

Podle něj je ale otázkou, jestli nový návrh přináší zlepšení. „Osobně nevítám povolení masek, za možné riziko považuji rabující dav v maskách, jako vídáme často v zahraničí.“

Zákon ale na druhou stranu přináší městům relativně silné pravomoci regulovat shromažďování, někdy až na hranici zneužívání těchto limitů, dodal aktivista.

Norma také neřeší například průvody neonacistů přes obytné čtvrti. „Zákonodárci mohli vyjmenovat některé místa, kam takové průvody nemohou jít, například obytné čtvrti nebo například hřbitovy.“

Praks tvrdí, že zákon dává radnicím větší možnost svévolí nebo dokonce represí. „Nově bude moci úředník být na demonstraci přítomen, a v podstatě ji řídit, omezit délku shromáždění nebo změnit cestu průvodu.“

„Spolu s podporou policie jsou to silné nástroje, a v zákoně není dostatečně specifikována legitimita, kdy tak může činit,“ varoval aktivista z Občanského monitoringu.

Jiránek: Masky musí ze zákona zmizet

Předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek se také obává povolení účastníkům shromáždění zakrýt si tvář.

„Bojíme se toho, že pod rouškou anonymity bude páchána rozsáhlá přestupková nebo dokonce trestná činnost. Budeme se snažit, aby to ze zákona ještě zmizelo.“

Jiránek by vítal, kdy města a obce dostaly možnost omezit průvody v některých denních hodinách, aby nedošlo narušování hromadné dopravy.

V současné době platí, že pokud je zjevné, že shromáždění má za účel porušovat zákony, je možné ho zakázat.

„Jinak máme pouze pravomoc rozpustit shromáždění tehdy, když se ukáže, že pořadatelé něco jiného napsali do oznámení a něco jiného se děje ve skutečnosti,“ vysvětlil Jiránek.

I tak by ale obce uvítaly větší pravomoci explicitně popsané v zákoně, aby soudy jejich zákazy pomocí judikatur nezpochybňovaly.

Svévole se obce dopouštějí zřídkakdy, tvrdí předseda.

„Opatření spíše směřují k tomu, aby když jsou dvě skupiny, které chtějí mít shromáždění na stejném místě, bylo možné přesně určit čas, aby se tyto nesetkaly,“ popsal metody předcházení střetům Dan Jiránek.

autoři: oci , bum
Spustit audio