LSD slaví 75 let. Nové syntetické drogy vznikají, ale jsou často nebezpečné, říká expert

20. duben 2018

Před pár dny uplynulo 75 let od objevení LSD švýcarským chemikem Albertem Hofmannem, kdy si omylem potřísnil touto látkou ruku a prožil první intoxikaci. LSD se následně používalo v psychiatrii, stalo se symbolem hnutí hippies, aby pak bylo zakázáno. Více o psychoaktivních látkách hovořil v Magazínu Leonardo Martin Malec z České psychedelické společnosti.

„O 10 let později byl objeven serotonin, jeden z hlavních neurotransmiterů, který dosedá na serotoninové receptory v mozku a způsobuje to, co se děje v mozku třeba po požití LSD. Až spojení LSD a serotoninu začalo dávat smysl, a byl to přelom v oboru psychiatrie a poznání toho, jak funguje centrální nervová soustava,“ uvedl expert.

Sice už předtím se vědělo například o meskalinu, který je tradičně užíván v Americe, ale LSD bylo jiné v tom, že mělo obrovsky silnou účinnost způsobující změny vnímání a emoce už na úrovni mikrogramů. „Meskalin také působí na serotoninový receptor a patří mezi ty látky, které dnes označujeme jako klasická psychedelika.“

První studie, které naznačují možnost využití LSD v kombinaci s psychoterapií, jsou už z roku 1950. Od té doby každým rokem narůstá řada dalších studií. Dnes máme přes 10 tisíc článků jen o LSD včetně terapeutického využití.


Martin Malec

U LSD, psilocybinu a dalších látek je toxicita velmi nízká. „Jsou případy, kdy se lidé předávkovali tisícinásobnou dávkou, a přežili. Takže na úrovni biologie jde o velmi bezpečnou věc, psychologicky to závisí na našem vnitřním nastavení, v jakém prostředí látku užijeme, stejně jako na našich predispozicích.“

S LSD začaly experimenty jako s terapeutickou látkou velmi brzy po objevení. „Už Sandoz, firma ve které Hofmann pracoval, začala za výrobní náklady látku rozesílat do výzkumných pracovišť na celém světě.“

Vývoj nových psychedelik by byl dlouhý a velmi nákladný, tvrdí Malec

K čemu jsou dnes halucinogeny vhodné? „Například ketamin, který ale není tím klasickým psychedelikem, protože není agonistou serotoninových receptorů, ale NMDA receptorů, se používá v klinické medicíně pro úplně jiné indikace.“

„Experimentálně se používá pro léčbu depresí. Účinek je přibližně stejně stejný, jako při léčbě elektrokonvulzemi... Tato látka ale není úplně bezpečná, aby se se aplikovala často a opakovaně. Přesto zvyšuje kvalitu života u lidí, u kterých moc jiných možností nemáme,“ konstatoval Malec.

Logo

Samozřejmě, že nová psychedelika pro terapeutické využití vznikají. „Jde o nové syntetické drogy nebo také research chemicals. Vznikají stovky a tisíce molekul, které mají vazby na molekuly, o nichž víme, že něco dělají se psychikou.“

„Problém s těmito látkami oproti LSD, MDMA, psilocybinu, ketaminu a dalším, je ten, že u těchto nových látek nevíme na začátku nic. První testy někdy ukazují, že jsou to látky velmi nebezpečné, toxické, kardiotoxické a tak dále.“

Takže úplně nový výzkum s novou látkou, jakkoli superperspektivní, by byl na dlouhou dobu a velmi nákladný, zatímco zmíněné tradiční látky fungují a jsou ověřené.

„Pro Českou psychedelickou společnost je nyní prioritou dostat ty klasické látky do výzkumu a klinické praxe, upravit legislativu restriktivní nejen k rekreačnímu užívání, ale i k tomu výzkumnému, včetně psilocybinového výzkumu v Národním ústavu duševního zdraví,“ shrnul Martin Malec.

Spustit audio

Související