„Lidé a svět jsou nástrojem.“ Koukolík vydal další knihu o deprivantech: Sociálně úspěšní psychopati

2. listopad 2021

Sociolog František Koukolík, popularizátor vědy a nositel několika ocenění, napsal několik knih o sociálních deprivantech. Jeho nejnovější knihou je Sociálně úspěšní psychopati aneb vzpoura deprivantů 1996-2020, která se opírá o čtvrt století výzkumu, nabízí magazín Ex libris. „Jako jediný smysl bytí ofenzivní deprivanti prožívají a uznávají samoúčelnou moc,“ píše Koukolík v jedné z ukázek, které vybral Pavel Hlavatý.

„Jediné, čemu tito deprivanti ve svých krajních podobách věří, bývá nediferencovaný růst čehokoliv, co jim moc dává, nebo posiluje. Ti nejofenzivnější z nich bývají v tomto ohledu zcela nenasytelní. Jejich chování připomíná chování zhoubného nádoru včetně důsledků pro skupinu, na kterou mají vliv nebo kterou kontrolují. Nemohou jinak. Moc je pro ofenzivní deprivanty prostředkem kontroly nad lidmi a světem,“ píše Koukolík.

Čtěte také

Vztah ke světu je pro deprivanty paradoxně velmi klíčový. Od vztahu ne-deprivantů se však výrazně liší.

„Lidé a svět jsou pro deprivanty nástrojem, prostředkem, nikoliv jevem o sobě majícím niternou, na pozorovateli nezávislou hodnotu. Pro deprivanty znamená vědecká teorie možnost vyrobit novou generaci zbraní, účinnější nástroje propagandy, nebo dokonalejší možnost tajného sledování, kontroly a ovlivňování lidského chování,“ varuje autor.

Koukolík v knize vysvětluje odbornou terminologii a její proměny, cituje řadu vědeckých studií z poslední doby, prohlubuje a rozšiřuje svůj náhled ze svých předchozích publikací a vedle sumarizace kritických trendů posledních let naznačuje také ne úplně optimistické výhledy do budoucna. 

Poslechněte si celé Ex libris.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související