Kouzlo podstávkových domů

Nahlédnutí do života Merboltic

Nenadávali, nečekali a raději se sami pustili do práce, která jim v letošním roce vynesla nominaci na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v kategorii prezentace hodnot.

Podstávkové domy jsou i díky aktivitám Sousedského spolku Merboltice skutečnou živoucí součástí krajiny, nejsou jen skanzenem, do kterého mohou zájemci nahlédnout. Lidé v nich žijí, přetváří a přitom udržují jejich památkovou hodnotu. Navíc i krajina získává díky těmto stavbám specifický a neopakovatelný ráz, protože podstávkové domy najdete na našem území pouze na severu a severozápadě Čech. Mnohem více jsme si o podstávkových domech, životě v nich i kolem nich, prozradili s ing. arch. Tomášem Eflerem z ČVUT.

Mezinárodní styl

Podstávkové domy najdeme v česko-německo-polském trojmezí. Kromě severu a severozápadu Čech také v Saském Švýcarsku, Horní Lužici a části Dolního Slezska. Kombinují tři základní stavební technologie – roubenou, hrázděnou a zděnou konstrukci. Mnohé zajímavosti o těchto stavbách můžete najít na webu Národního památkového ústavu v ohlédnutí za výstavou Podstávkový dům v údolí Ploučnice.

Den otevřených podstávkových domů

V sobotu 30. května se v Merbolticích u Děčína uskuteční už 8. ročník komentovaných prohlídek, při kterých se můžete o podstávkových domech dozvědět mnohé zajímavosti i praktické informace. Průvodcem od 10 do 13 hodin budou architekt Tomáš Efler z ČVUT a Alena Sellnerová z NPÚ. Setkání začíná u zemědělské usedlosti s č.p. 22, který najdete na konci vsi směrem na Verneřice. Během exkurze uvidíte nejen nově zpřístupněný dům s č. p. 23, ale také domy v opravě. Nahlédnete také do zvonice bývalého kostela, do domu s roubeným špejcharem a tesařským dvorem s novou dostavbou tesárny. Připraven je zde také minijarmark s produkty z kozího mléka.

Pozvánka na Den otevřených podstávkových domů

Merboltice

V písemných pramenech nacházíme Merboltice už k roku 1352, kdy je zde doložen farní kostel sv. Kateřiny. V minulosti lokalita několikrát změnila majitele i vyznání, byla protestantská i katolická. Ze středověké zástavby zbyla do současnosti pouze zvonice, která spolu s kostelem sv. Kateřiny, farou a školou z konce 19.století, vytvořila přirozené centrum obce.

Za zmínku stojí etapa, kdy se majitelem panství stal Jan Špork, kdy v Merbolticích žilo 27 sedláků, 7 chalupníků a 2 zahradníci. Od konce 17. až do počátku 20. století se panství rozvíjelo, přibývali obyvatelé. Jeden z významných a připomínaných impulsů přišel také od Františka Antonína Šporka – stavitele východočeského Kuksu. Současní obyvatelé mají skutečně na co navazovat.

Občanské sdružení Sousedský spolek Merboltice byl oficiálně založen v červenci 2011. V podstatě přímo pokračoval v práci tehdy neformální občanské iniciativy „Vaši sousedé,“, která o obec pečovala v letech 2006 – 2011. Současná právní identita členům umožnila získávat dotační prostředky na plánované akce, které zaujaly také pracovníky Národního památkového ústavu.

Podpora pozitivního vztahu veřejnosti k problematice péče o památkový fond a vzkříšení tradičních zvyků a řemesel je pouze částí důvodů nominace. Připomínána je rovněž rehabilitace sousedské vesnické vzájemnosti, která v severozápadním pohraničí po roce 1945 zanikla. V loňském roce se ve spolupráci s Česko – německým fondem budoucnosti podařilo uspořádat finanční sbírku a osadit na obnovenou zvonici střední zvon sv. Josefa a hlavní zvon sv. Matky Boží. Členové spolku uspořádali Den podstávkových domů, výstavu Podstávkový dům v údolí Ploučnice, masopust, dětský den a nakoupili odbornou literaturu do místní knihovny. Členové spolku nejsou jen těmi, kteří o podstávkové domy pečují, ale současně v nich sami žijí.
K dokladům bohatého života obce patří také další tradiční pořádané akce, kde můžete s merboltickými prožít různé minikoncerty. V létě je to alternativní festival Merboltstock pod korunou mohutného dubu nebo Sheep hall party na ovčí farmě. Na podzim zase filmový minifestival ve stodole kozí farmy s názvem Krátký film v dlouhé vesnici nebo divadelní představení Koza lehá do chlíva. Zájmu se těší také koně, kdy v předvánočním čase probíhá Zpívání koled u koní.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.