Koncem loňského roku nastal očekávaný pátý výbuch téže supernovy

27. leden 2016
Výbuch vzdálené supernovy Refsdal

Ve skutečnosti však nešlo o 5 různých pozorovaných výbuchů, ale o 5 časově i prostorově různě posunutých obrazů jednoho a toho samého výbuchu vzdálené supernovy Refsdal. Časový i prostorový rozptyl různých obrazů supernovy byl způsoben jevem tzv. gravitační čočky, která se rozkládá mezi supernovou a Zemí.

kupa galaxií s katalogovým označením MACS J1149.5+2223, která na procházející světlo působí jako gravitační čočka. Zejména jde o jednu z velmi hmotných eliptických galaxií této kupy. Tato galaxie či celá kupa galaxií působí na původní jednotný a nedeformovaný obraz tak, že jej štěpí, zesiluje, deformuje a odklání. Navíc způsobuje různé časové posuny v rámci jednotlivých větví obrazu, příslušné světlo totiž musí urazit různé vzdálenosti. Světlo ze samotné kupy galaxií MACS J1149.5+2223 k nám přitom putuje asi 5-6 miliard let.

Historie této kauzy začala v listopadu roku 2014, kdy vědci pomocí Hubbleova vesmírného dalekohledu zachytili 4 obrazy supernovy, rozmístěné víceméně symetricky kolem jedné z galaxií kupy MACS J1149.5+2223. Tomuto čtyřnásobnému obrazu, způsobenému rozkladem jednoho původního obrazu jistého objektu vlivem gravitační čočky, se odborně říká Einsteinův kříž.

Zmíněné čtyři obrazy navíc postupně slábly. Samotná vzdálená mateřská galaxie, ve které se nachází supernova Refsdal, byla dotyčnou mezilehlou kupou galaxií zobrazena přinejmenším trojmo, tedy ve formě tří různých obrazů. Také obrazy dalších galaxií byly různě deformovány a pozměněny.

Z těchto pozorovaných dat a z modelů rozložení hmoty čili gravitačního působení mezilehlé kupy galaxií pak astrofyzikové vypočítali, že se brzy možná někde poblíž objeví ještě pátý obraz výbuchu supernovy, jmenovitě v jiném obrazu mateřské galaxie, a bude poněkud časově opožděn.

Vědci také spočítali přibližnou polohu, kde by se měl pátý a poslední pozorovatelný obraz výbuchu supernovy vyskytnout, tedy zobrazit. Nedaleko této polohy se pak opravdu pátý obraz supernovy koncem roku 2015 objevil. Poprvé byl zachycen na fotografii, pořízené Hubbleovým vesmírným dalekohledem 11. prosince 2015, zatímco na fotografii, pořízené 30. listopadu 2015, ještě supernova nebyla vidět.

Podrobné pozorování této poměrně vzácné události je důležité nejen pro studium objektů, kterých se to týká, ale vzhledem k jejich obrovským “kosmologickým” vzdálenostem z něj mohou astrofyzikové také získat informace o rozpínání vesmíru.

Zdroje: Phys.Org, Hubble Space Telescope 1, Hubble Space Telescope 2, Hubble Space Telescope 3, Gizmodo, ScienceNews 1, ScienceNews 2, Wikipedia

autor:Pavel Vachtl
  • Věda