Kolik stálo vykoupení Rakouska na cestě ke svobodě?

13. červen 2015

"Buď úplnou svobodu anebo žádnou," to řekl v rámci vyjednávání o odchodu sovětských vojsk z Rakouska tehdejší politik a diplomat, pozdější rakouský prezident Rudolf Kirschläger.

Rok 1955 byl jistou tečkou za druhou světovou válkou, protože toho roku opustila okupační vojska sousední Rakousko. Předcházelo tomu desetiletí, kdy země žila v podobném režimu rozděleného státu - a rozděleného hlavního města Vídně - jako Německo.

Podmínkou pro souhlas sovětských představitelů byla nejen neutralita státu, který se měl spolu s Jugoslávií stát jistým nárazníkem mezi Východem a Západem v období studené války, ale také odhadovaných 8 mld šilinků z rakouské státní kasy bylo odesláno do SSSR.

Jaké byly souvislosti a geopolitický kontext této události, jako roli sehrál vznik Severoatlantické aliance a Varšavské smlouvy a také po smrtí J. V. Stalina jistá změna sovětské zahraniční politiky?

Co se za deset let změnilo ve vnímání Rakouska, které bylo těsně po válce považováno za stát poražený a v roce 1955 se ocitnul takřka na straně vítězné protinacistické koalice?

A nacházíme některé paralely společné s vývojem v tehdejším Československu anebo zcela překvapivě se i vnitropolitický život v těchto sousedních státech, které po více než 300 let byly součástí jednoho soustátí, zcela odlišoval?

Téma pořadu Historie Plus, s hosty historiky doc. Michalem Stehlíkem a doc. Jakubem Rákosníkem.

autor: ide
Spustit audio