Kniha mytologie. O příbězích, které odpovídají na věčné otázky o smrti, zrození a stvoření světa

7. prosinec 2021

Kde se objevil morální vzor a proč lotří šibal nakonec prospěje celému lidstvu? Jak je možné, že se zvířata chovají jako lidé a lidé jako zvířata? Přehled mýtů celého světa vydalo nakladatelství Euromedia Group jako Knihu mýtů. Knihou listoval Milan Slezák, pořadem provází Michaela Krčmová.

„Mytologie je hájemstvím básnické imaginace. A prostřednictvím příběhů nabízí zamyšlení nad stále nezodpovězenými otázkami, které lidi fascinují bez ohledu na čas a místo, kde žijí. V čem spočívá tajemství zrození? Co je to smrt a co se vlastně odehrává mezi zrozením a smrtí?“ píše kolektiv autorů v úvodu knihy.

Čtěte také

Mýty jsou nejen nositeli tradic, ale rovněž živými spirituálními a mravními zrcadly národů. Objasňují stvoření světa a předpovídají jeho zánik. Vysvětlují, jak vznikla zvířata a jak se utvářela krajina. Vytváří spojení mezi světem lidí a bohů či duchů. Snaží se připravit člověka na to, co přijde po smrti.“

Kniha se nejprve zabývá příběhy ze starověkého Řecka a Říma. Následují mýty severní Evropy, germánské, keltské a finské. Poté dostanou prostor mýty z Asie:  mezopotámské, indické, čínské, japonské a korejské. Na to se kniha mytologie věnuje bájím Severní a Jižní Ameriky, starověkého Egypta, Afriky, Austrálie a Oceánie.

Autoři krátce zmiňují i Beowulfa nebo kněžnu Libuši.

Knihou listoval Milan Slezák, pořadem provází Michaela Krčmová.

autoři: Michaela Krčmová , Milan Slezák
Spustit audio