Když vítězí víra v dobrou věc

Podsíňový dům č.p.41 v Radimi u Jičína před rekonstrukcí

Málokterá památka se může pochlubit tak zásadní proměnou, jako poloroubený podsíňový dům v Radimi s č.p. 41. Nominace na Patrimonium pro futuro je jedním z důkazů.

Venkovský dům s předsunutým štítem je unikátní v několika ohledech, nejen svou novodobou historií. Jeho příběh začíná v 2. polovině 18. století. Svým velmi netypickým dispozičním uspořádáním interiéru na sebe upozornil v roce 2008 do té míry, že byl prohlášen kulturní památkou. Nic na tom nezměnil ani fakt, že došlo ke zřícení části domu.

Dům sice dlouho chátral, ale nakonec se karta obrátila ve chvíli, kdy se domu ujala obec v čele se starostkou Zuzanou Brixovou. V loňském roce prošla poloroubenka zásadní rekonstrukcí, která upoutá každého na první pohled, nejen odbornou veřejnost. Přesvědčit se můžete nejen ve fotogalerii, ale také v telefonátu z ranního vysílání Českého rozhlasu Plus s ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Josefově Ing. Jiřím Balským.

"Ten dům je hodně zajímavý zejména svým dispozičním uspořádáním, vzhledem k tomu, že se nachází uprostřed vesnice a ne města. Z jedné strany to je obyčejná venkovská chalupa, kde si můžete představit světnice, ve kterých lidé bydleli. Ovšem z druhé strany je to dům, který má trojtraktové uspořádání právě s tou podsíní obrácenou do ulice. Dům má dva vstupy - jeden provozní pro bydlení a druhý právě z podsíně uprostřed štítové stěny, což jinak není obvyklé, do části, kterou můžu nazvat hospodářskou. Ta byla velmi pravděpodobně využívána i pro zpracování lnu, protože podle místní tradice se jednalo o pazdernu, ač si ten provoz nikdo z obce nepamatuje."

Z průběhu rekonstrukce poloroubeného podsíňového domu v Radimi u Jičína s č.p.41

Kdo tento dům nechal vystavět? Kdo zde žil? Na tuto otázku zatím odpovědět neumíme, ale to se vlivem nominace na Patrimonium pro futuro možná změní. Právě nominace může být prvním impulsem pokusit se rekonstruovat také minulost této poloroubenky s neobyčejným kouzlem, kterou si můžete prohlédnout v Radimi u Jičína.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim daného roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost dát hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno.

Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplníme další zajímavosti a fotografie. Jako první budete poznávat výjimečné počiny v památkářské péčí z pohledu různých profesí. Oficiální představení všech nominací připravuje Národní památkový ústav na 14. května 2015.