Kdo má Napoleonský komplex a co je to infotainment? Zjistěte, co víte z evoluční psychologie a mediálních studií

Po 8 kolech, která se uskutečnila zatím na čtyřech univerzitách, je stav vědomostní soutěže ve prospěch studentů

Na Univerzitě Karlově se uskutečnilo už 8. kolo vědomostní soutěže Vyzyvatelé. Tentokrát se učitelům podařilo zvítězit nad studenty a vyrovnat tak porážku z předchozího kola. Vyzkoušejte si, jak byste uspěli vy v oborech mediální studia a evoluční psychologie.