Každé onemocnění je psychosomatické, tvrdí psychiatrička Klímová

26. květen 2015

Stále více lidí věří, že jejich zdravotní problémy se dají vyřešit povídáním o jejich dětství, rodinných traumatech a vztazích mezi nejbližšími. Jsou lékaři, kteří tvrdí, že takto lze vyléčit třeba i rakovinu.

Je každá nemoc psychosomatická, a je tento obor budoucností medicíny, nebo mluvíme jen o alternativní léčbě, kterou bude západní medicína vždy ignorovat?

„Nejen rakovina, ale každé onemocnění je psychosomatické,“ tvrdí psychiatrička a propagátorka psychosomatické léčby Jarmila Klímová.

Pojem stres je ale pojmem nadužíváným a ve svém kontextu bezobsažným. „Jako stres vnímáme jakýkoli tlak, jakoukoli výchylku z normálního fungování,“ dodala.

Vnímání psychických podnětů a jejich reakce na tělesné úrovni je navíc u každého jedince zásadně odlišná, připomněla Klímová na příkladu.

„Z psychosomatického hlediska můžeme vedle sebe postavit například deset lidí, kterým vyhořel dům, a každý z nich na to bude reagovat naprosto odlišným a jedinečným způsobem. Každá osobnost je schopná traumatickou událost jiným způsobem zpracovat, jinak ji začlenit do svého chápání kontextu života, a podle toho se i bude chovat buněčná složka organismu.“


Klímová: „Pokud chcete obor, který přesahuje hranice biomechanických konstruktů, dokazovat právě pouze v rámci tohoto biomechanického chápání, tak důkazní řízení v podstatě neexistuje… Překročení musí jít do dalších sfér jako jsou psychologické vlivy, sociální prostředí, energetické nastavení organismu. Jestliže medicína založená na evidenci neakceptuje tento širší komplex, tak se na souvislosti, které my vidíme, dívá jako na neprůkazné.“

Onkolog a profesor 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Pavel Klener souhlasí, že každé onemocnění má psychosomatický rozměr, ale pochybuje, že ten může být příčinou vzniku nádorového onemocnění.


Klener: „Organismus je ohromně složitá záležitost, vše souvisí se vším a psychika hraje u každého onemocnění důležitou roli. Že by ale sama byla příčinou nádorového onemocnění, o tom pochybuji… Každý den v televizi vidíme například výpovědi lidí, kteří přežili holokaust, kde prožili ohromné stresy, a přesto se to neprojevilo tím, že by onemocněli nádorovým onemocněním.“

Vztah psychických traumat a vzniku onemocnění včetně nádorových je na úrovni spekulací, které nelze zcela popřít, ale nelze je také potvrdit, soudí lékař.

„Například u zázračných vyléčení na poutních místech se zatím nepodařilo najít uspokojivé vysvětlení, které by bylo v souladu s dnešními poznatky medicíny. To ale neznamená, že se to v budoucnu nepodaří,“ vysvětlil Klener.

Sami lékaři dobře vědí, že psychická stránka je nesmírně důležitá pro léčení kteréhokoli onemocnění včetně těch onkologických, tvrdí profesor. „To, že se to nepoužívá, a ne všichni onkologové to berou v úvahu, je jiná věc.“

„Já to v úvahu beru, ale stále se setkávám s tím, že někteří lékaři to úplně opomíjejí, a nešetrně pacientovi sdělí diagnózu, čímž ho uvedou do těžké deprese, která ještě zhorší kvalitu jeho života,“ konstatoval profesor Pavel Klener.

autoři: Renata Kalenská , oci
Spustit audio