Karel Hvížďala: Bullshit, covid a magické myšlení

12. prosinec 2021

Bull je buvol a shit je lejno. Bullshit, žvást, je název nevelkého eseje emeritního profesora z univerzit v Princetonu, Oxfordu a Yale – Harryho G. Frankfurta. Napsal ho před více než 30 lety, ale jako knížka vyšel až v roce 2005. Jen ve Spojených státech se ho prodalo přes 400 tisíc exemplářů a byl přeložen do dvaceti jazyků.

Esej se analyticky zabývá obecně rozšířeným žvástem současnosti, který ovládl reklamu, PR a politiku, kterému se říká bullshit či dnes častěji fake news. V současné době je tento autor hojně citován hlavně kvůli žvástům, které se šíří o covidu, jako například, že očkování způsobí podobné onemocnění jako AIDS.

Čtěte také

Každý bullshit je dle profesora Frankfurta motivovaný troufalostí, arogancí a domýšlivostí. Kdo něco při plném vědomí falešně představuje, činí minimálně dvě věci falešně: nejprve falšuje téma, věcný obsah a pak automaticky falšuje i stav svého svědomí. Bullshit je to, čemu chybí vztah k pravdě, neklade si otázku, jak se věci ve skutečnosti mají.

Politik či píárista nestojí ani na straně pravdy, ani na straně falše. On si ze všeho bere jen to, co potřebuje, a používá vše, o čem se domnívá, že mu to pomůže dosáhnout předurčený cíl. Bullshit je strategie, kterou používají politická uskupení a korporace, kterým jde jen o zájmy, a ne o pravdu.

Masové šíření žvástu

Tak tomu bylo odedávna, ale teprve s nástupem internetu, sociálních sítí a algoritmů bylo možné, aby ve veřejném prostoru bullshit převážil nad informacemi. Důsledek je nebezpečný – dochází k destrukci sociálního kapitálu, který udržuje společnost pohromadě, poškozuje lidské vztahy, vzbuzuje nedůvěru, zvyšuje míru agrese. Stoupá přízeň vůči členům vlastní skupiny a nepřízeň vůči členům cizích skupin, společenství se tříští – toho politici využívají ke snadnější manipulaci či omlouvání toho, co zanedbali třeba při boji s pandemií.

Čtěte také

Podle průzkumu z roku 2015 věří 42 procent Američanů a 51 procent republikánů, že americká armáda v Iráku našla zbraně hromadného ničení, i když je to prokázaný nesmysl. A u nás výzkumníci z projektu Život během pandemie koncem března 2021 zjistili, že v průměru se lidé domnívají, že jen 59 procent lékařů se nechalo nebo nechá očkovat. A jenom 7 procent účastníků průzkumu očekává, že se nechá očkovat 90 a více procent lékařů. Lidé si také myslí, že jen 61 procent lékařů schváleným vakcínám důvěřuje.

Lékař František Koukolík v právě vydané stejnojmenné knize s názvem Bulšit vidí účinnost tohoto fenoménu hlavně v magickém myšlení. Racionalita tvoří jen tenkou slupku, a proto se jí lidé ve jménu sycení svých emocí zříkají.

Karel Hvížďala

Emoce jsou podle něho jak hnací mechanismus, tak cíl politického chování. Způsobují sekundární efekt vyvolaný pandemií, kterému se říká infodemie. To je výraz pro masové šíření žvástu. A proti němu se dá bojovat jen vzděláním, které je pramenem vyvinutého kritického myšlení. To je ale úkol nikoliv pro ministerstvo zdravotnictví, ale pro ministerstvo školství.

Autor je publicista

Spustit audio