Josef Lada – umělec vskutku národní

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Josef Lada

Titul národní umělec, který začal být udělován po válce, byl jednou z předzvěstí „nové doby“ a leckterý z dlouhé řady jeho nositelů je dnes po právu zapomenut. Josef Lada byl ovšem umělec, který si toto označení plně zaslouží, také proto vyznívá jeho ironie k udělování těchto titulů velmi autenticky.

Autor a ilustrátor knih pro děti, ale také výrazný karikaturista, pozoruhodný malíř a ilustrátor a tvůrce obrazové podoby Švejka. Jeho vzpomínky Kronika mého života (i dětem určené Vzpomínky z dětství) jsou psané sice trochu rozvláčně a blíží se někdy svou dikcí jeho dětským knihám, přesto však přibližují některé důležité události jeho života.

Z jeho literárního díla jsou však nesporně nejvýznamnější čtyři knihy pro děti: Mikeš, O chytré kmotře lišce, Nezbedné pohádky a Bubáci a hastrmani. V pořadu je zvláštní pozornost věnována Ladově nejlepší knize – románu Mikeš, původně publikovanému ve čtyřech samostatných částech, jehož postavení v české dětské literatuře je nesporně unikátní. Jeho zobrazení cesty tam a zase zpátky, tj. z rodných a idylicky zpodobněných Hrusic do – ani ne tak zlého, jako v zásadě reálného – světa a poté zpět na „výminek“, není v české dětské literatuře obvyklé. Nevtíravé autobiografické prvky pak v knize představují ještě něco navíc.

Josef Lada svým osobitým výtvarným (a vlastně i literárním) výrazem, který zaujal i Pabla Picassa, vytvořil svérázné zobrazení českého venkova, možná naivistické, ale rozhodně originální a překvapivě široce přijímané.

Životní příběh malíře a spisovatele s jedním okem (tento fakt byl rodinou dlouho tajen), jehož osudy rozhodně idylické nebyly, se uzavřel lehce absurdním způsobem.

Josef Lada Mikuláš, čert a anděl

V době, kdy časopisy s delší výrobní lhůtou přinášely oslavné či sumarizační články k jeho sedmdesátce, v denících se objevilo oznámení o jeho úmrtí a první nekrology.

Josef Lada zemřel 14. prosince 1957, tři dny před svými sedmdesátými narozeninami…

Pořad věnovaný Josefu Ladovi vysíláme v cyklu Portréty v neděli 23. prosince ve 22:10 hodin.