Jiří Leschtina: Šéfžalobce Zeman v kauze premiéra veřejný zájem přehlíží jak družstevní lány

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Šéf žalobců Pavel Zeman oznámil, že nepodá správní žalobu proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který zrušil 200 tisícovou pokutu Andreji Babišovi.

Posloucháte rádi komentáře a glosy? Všechny najdete na stránkách mujRozhlas.cz.

Premiér ji vyfasoval od městského úřadu v Černošicích, jenž dospěl k závěru, že Babiš dál ovládá média spadající pod holding Agrofert a porušuje tak zákon o střetu zájmů.

Pavel Zeman, jak řekl jeho mluvčí „nenašel závažný veřejný zájem“ v kauze podezření, že ministerský předseda má pod palcem velkou část mediálního trhu. A nelze se ubránit dojmu, že tentokrát se nejvyšší státní zástupce po veřejném zájmu až tak usilovně nepídil.

Vždyť jestliže šéf nejsilnější strany a vlády skutečně ovládá třetinu médií, tak to je věc veřejného zájmu nejtěžšího kalibru. Což ostatně konstatoval i Ústavní soud při posuzování stížnosti prezidenta na novelu zákona o střetu zájmů, kdy v rozsudku přímo říká, že oddělení mediální a politické moci je legitimním veřejným zájmem.

Právě tak je nemožné, aby veřejným zájmem nebyla ochrana svobodné a rovné soutěže politických sil, zakotvená v ústavě. A která je zásadně narušena, pokud se v rukou jednoho ústavního činitele koncentruje politická moc a moc mediální v takové míře, že do soutěže vstupuje zásadně zvýhodněn.

Veřejný zájem jako širé družstevní lány

Spor o konflikt zájmů Andreje Babiše je od počátku sporem o to, co je společensky žádoucí a přijatelné. Tedy zase – veřejný zájem par- excellence.

Černošický úřad ve své správní žalobě vycházel z podnětu české pobočky organizace Transparency International. Ta objevila ve slovenském registru skutečných majitelů, že Andrej Babiš je zde veden jako zakladatel dvou svěřenských fondů, do kterých vložil Agrofert. A zároveň jako jeden z konečných uživatelů výhod činnosti Agrofertu.

„My jsme díky slovenskému registru přinesli důkaz, že Andrej Babiš Agrofert stále ovládá a je jeho skutečným majitelem,“ tvrdil v rozhovoru pro Respekt šéf Transparency International David Ondráčka a dodal: „Ve fondech jsou ještě další čtyři lidé. Babišova manželka Monika a tři právníci Agrofertu. Ale Babiš mezi nimi má výsadní postavení, může kohokoliv z nich sám odvolat a přitom je neodvolatelný.“

Když ale Středočeský kraj pod vedením političky ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové rozhodnutí Černošic zrušil, tak argumentoval, že chybí důkazy o tom, že by Babiš jakkoliv svěřenské fondy ovlivňoval.

Nejde ale přece o to, zda lze premiéra chytit za ruku při ovlivňování fondů a do nich dosazené manželky. Ale zda jejich založením a konstrukcí, která mu ovlivňování umožňuje, dostatečně vyhověl, nebo nepřípustně obešel zákon o střetu zájmů.

Odpověď na tuto otázku ale může v labyrintu právních kliček nalézt jedině soud. A šéfžalobce Zeman teď nerozhodoval o tom, zda Andrej Babiš je či není ve střetu zájmů. Ale jestli svou žalobou posune zásadní politický problém země a jejího demokratického fungování tam, kam jedině patří – k nezávislému soudnímu projednání.

Jiří Leschtina

Tím, že tak neučinil a přehlédl veřejný zájem jako širé družstevní lány, rozhodně Pavel Zeman neposílil důvěru lidí ve spravedlivý stát, ve vymahatelnost práva a rovnost před zákonem.

Což asi není směr, jímž by se měl ubírat jeden z nejvyšších garantů spravedlnosti, jemuž vyjadřovali podporu statisíce demonstrantů v ulicích.

Autor je publicista