Jefim Fištejn: To máme mládež!

9. červen 2023

Obecně se má za to, že mladí lidé inklinují spíše k politické levici, více slyší na sliby rychlých společenských změn, jsou, jak se říká, pokrokovější, než byli jejich rodiče. Jako každá pravda i tato je jen relativní a za určitých okolností neplatí.

Kupříkladu, mladá generace Američanů, jak se zdá, se stále více přiklání k táboru odpůrců levicových progresistů.

Čtěte také

Tento trend konstatují všechny tiskoviny ve Spojených státech, ale já poukážu na článek s příznačným názvem Mileniálové nejsou výjimkou. I oni se posunuli doprava. Text se objevil 1. června v deníku New York Times, což je významné, protože toto médium je v podstatě hlásnou troubou levicového křídla Demokratické strany.

Autor článku Nate Cohn nostalgicky vzpomíná na zlaté časy, kdy právě hlasy mladých rozhodovaly o vítězství demokratů. Tak tomu bylo v roce 2008, kdy se prezidentem stal Barack Obama, a pak o 12 let později, kdy omladina přivedla k moci Joea Bidena.

Protiváleční a protirežimní republikáni

Kde jsou ty časy, naříká autor a uvádí údaje z obšírného průzkumu agentury Roper Center, podle nichž v každé kategorii dotazovaných dominují nyní sympatizanti pravice, přičemž, jak ukazují průzkumy, celý trend se prohlubuje podle toho, jak se zvyšuje věk dotazovaných.

Čtěte také

Je nabíledni, že to posiluje úvahy o snížení věkové hranice voličů: čím více bude méně zralých voličů, tím větší jsou šance demokratů. Druhý možný závěr je tristnější: co když doba demokratické dominance mezi mladými spěje ke svému logickému konci?

Ukazuje se, že americká mládež nesdílí stejné starosti jako její bezprostřední předchůdci. Na začátku tisíciletí se jako obzvlášť aktuální jevily problémy spojené s válkou v Iráku nebo stejnopohlavní sňatky.

Jefim Fištejn

Dnes tyto starosti do značné míry odpadly, spíše Republikánská strana se zdá být protiválečná a protirežimní. Zvláště, bude-li za tuto stranu nominován bývalý prezident Donald Trump, bude se prezidentské klání asi točit kolem stejných témat jako ve volbách předchozích. Pak změna nálad může silně ovlivnit jejich výsledek.

Autor je publicista

Spustit audio