Jefim Fištejn: Dvě Ameriky, aneb proč se v USA mluví o občanské válce

15. červen 2022

Nedávno do tisku unikla zpráva o tom, že Nevyšší soud Spojených států hodlá revidovat zákon o potratech. Zpráva zapůsobila na veřejnost jako výbuch atomové bomby. Skutečnost je taková, že nový návrh zákona potraty nezakazuje a jeho podmínky nezpřísňuje, nýbrž nechává rozhodnutí na legislativních orgánech každého státu.

Jenže zde je zakopán pes, protože i v této otázce, tak jako ve všech ostatních, jsou americké státy rozděleny přinejmenším vedví. Ve většině otázek jsou jejich postoje neslučitelné.

Čtěte také

Komentátoři se k tomuto jevu staví podle svého stranického přesvědčení. Stoupenci Demokratické strany mají své krajany opačného názoru za rasisty, suprematisty, v podstatě za fašisty, což jsou pro ně povinné charakteristiky bílých stárnoucích mužů, ve své většině vesnických prosťáčků – v američtině readnecků. Pro republikány jsou jejich oponenti v podstatě latentní komunisté či krajní levičáci, jimž případně univerzitní vzdělání místo kýženého širokého obzoru nasadilo na oči ideologické klapky.

Poslední průzkumy ukazují, že tento pomyslný příkop nelze snadno překonat: Američané preferují život v sociální bublině mezi lidmi sdílícími stejné politické názory. Až 40 procent Američanů nedá svým dětem požehnání ke sňatku s vyvoleným opačných politických preferencí. Přes 18 procent demokratů a 14 procent republikánů deklarovalo svou připravenost sáhnout k násilí, jestliže druhá strana vyhraje volby.

Jedna strana navíc

Mezitím se blíží další kolečko vyjádření lidové vůle, tzv. mezivolby, které mnozí pokládají za osudové. V nich má Republikánská strana ovládnout jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát, což učiní ze současného prezidenta a jeho vlády „chromé kachny“.

Čtěte také

V americkém tisku se množí úvahy na téma nevyhnutelnosti občanské války, již druhé v dějinách země. Publikace s názvem BU Today, což v češtině znamená Bostonská univerzita dnes se pokouší najít východisko v rozhovoru s profesorkou Ninou Silber, prezidentkou Společnosti historiků – expertů na občanskou válku. Ta se domnívá, že válka není nevyhnutelná, lze jí předejít, ovšem použitím drakonických opatření.

K takovým patří zákaz stranických organizací, nepřipuštění jinak smýšlejících k volbám, zákaz nesprávných tiskovin a nastolení jednoho názoru vyjadřujícího nespornou historickou pravdu. Jak kdysi řekl Nikita Chruščov: „Systém dvou stran se liší od principu jedné strany jen jednou stranou navíc. Jakýpak zásadní rozdíl!“

Jefim Fištejn

Situace v zemi ovšem předpokládá zuřivý odpor těch, kdo budou označeni za odpůrce pokroku a jedné historické pravdy. Jak prohlásil republikánský kongresman Steve King v deníku Washington Post: „Není radno zapomínat na to, že v republikánských státech je k dispozici 8 trilionů nábojů.“

Průzkumy ukazují, že přes 30 procent amerických voličů kladně odpovídá na otázku: Myslíte si, že v nejbližších pěti letech Spojené státy zažijí druhou občanskou válku? Nelze se jim divit.

Autor je publicista

Spustit audio