Jan Dusík: Neexistuje sankce, která by donutila státy plnit závazky pařížské klimatické dohody

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy 01051765.jpeg

Jaká je závaznost připravované dohody z klimatické konference v Paříži? Je vůbec možné zajistit, aby země, které se k ní připojí, dostály svým závazkům? Jaké budou fungovat kontrolní mechanismy a sankce, budou-li jaké?

„To je problém jakýchkoli dobrovolných závazků,“ uvedl v Interview Plus ředitel Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí v Ženevě Jan Dusík. „Není nijak stanovena jejich vymahatelnost.“

Je plánováno vytvoření systém reportingu, který naváže na existující mechanismy, vysvětlil úředník.

„Ale pokud se země odchýlí od toho, co slíbily, tak neexistuje mezinárodní sankce, která by je plnění závazku opět přinutila,“ dodal ředitel.

Mechanismus revize pokroku v plnění poslouží k aktualizaci závazků jednotlivých zemí. „O tom se také jedná, jestli by to mělo být k roku 2020, nebo později,“ doplnil Dusík.

„V zásadě, pokud nebude pokrok dostatečný, tak závazky jako celek i pro jednotlivé země bude třeba přehodnotit,“ naznačil další postup v případě neplnění slíbených závazků ředitel.

Ten ale obavy z neposlušnosti participantů dohody nemá. „Pokud se podíváme na to, co například Čína udělala pro omezování emisí skleníkových plynů, tak ten proces běží a je nezastavitelný.“

Samozřejmě jsou země, kterým se nelíbí mít jakoukoli klimatickou dohodu. „Typicky ty, které vyvážejí ropu nebo jiná fosilní paliva,“ připomněl úředník.

„Nicméně si myslím, že ta drtivá většina a koalice silných závazků posledních dnů, která obsahuje
více než 100 zemí, dokáže převážit těch několik států, které by dohodu chtěly obstruovat,“ ujistil Jan Dusík.

Jaké jsou zatím rodící se výsledky klimatické konference v Paříži? Přinese summit zásadní průlom a změnu pro světové klima? Poslechněte si celé Interview Plus s ředitelem Evropské kanceláře programu OSN pro životní prostředí v Ženevě Janem Dusíkem.