Jak získat odolnější a přizpůsobivější plodiny? Odpovědi hledá také epigenetika

13. duben 2019

Čím se zabývá epigenetika? A jak mohou výsledky tohoto oboru pomoci rostlinám přizpůsobit se novým podmínkám, které souvisí s globální změnou klimatu?

„Epigenetika je modernější obor genetiky,“ uvedla ve Studiu Leonardo bioložka Iva Mozgová z Biologické centra AV ČR, která se svým týmem hledá kromě jiného i nové podněty, které by mohly vést ke šlechtění nových a adaptabilních plodin.

Zatímco genetika se zabývá dědičnými změnami, tedy mutacemi v DNA, epigenetika se zabývá změnami, které mohou být také dědičné, ale nejsou v DNA kódovány. „Jde o změny, které nevedou k samotné změně její sekvence.“

Genetika se zabývá uspořádáním DNA. Ta ale v buňce jen tak neplave, ale je jaksi omotána okolo proteinu. DNA i protein na sobě mohou mít malé chemické značky, které mohou být v různých variantách a kombinacích. A právě tím, jak jsou tyto značky zkombinované a jaký to má vliv, se zabývá epigenetika.
Iva Mozgová

„Pracujeme na proteinovém komplexu, který zmíněné značky na DNA a proteinech ustavuje. Je to vlastně enzym, který na proteiny přidá nějakou chemickou modifikaci. My zkoumáme, jaký to má vliv na expresi genů... Nás zajímá, jak se značky přidávají na DNA a jaké proteiny se díky tomu vyprodukují.“

Mozgová se svým týmem pozoruje, jak se modifikované rostliny vyvíjí. „Také zkoumáme, jak se uzpůsobují podmínkám prostředí... Zajímá nás, jakým způsobem ovlivňuje teto proteinový komplex schopnost rostliny adaptovat se na nově vzniklé podmínky prostředí.“

Dopady klimatické změny můžeme vidět všude... Třeba naše plodiny byly zvyklé na nějakou míru závlahy, ale s přibývajícím suchem se budou muset přizpůsobit buď tím, že vyšlechtíme nové, nebo právě tím, že budeme znát mechanismus, jak se rostliny novým podmínkám přizpůsobují. Pak je budeme umět modifikovat, aby třeba byly tolerantnější k suchu.
Iva Mozgová

V budoucnu bude nutné zvýšit produkci rostlin, aby byl dostatek potravin, což klimatická změna ztěžuje. „Můj výzkum je jen jeden střípek řešení tohoto problému. Ale doufám, bude možné v budoucnu naše poznatky přenést do komerční sféry.“

„Myslím, že potenciál je zde obrovský. Znalost, kterou máme, abychom dokázali plodiny nějak vylepšit a vytvořit odolné druhy, je obrovský. Bylo by dobré tohoto potenciálu využít k tomu, abychom mohli tyto poznatky aplikovat v praxi,“ shrnula bioložka Iva Mozgová.

autoři: Josef Kluge , oci
Spustit audio

Související