Ivan Štern: Zapálené pneumatiky se s demokracií nerýmují

4. březen 2024

Bučení protestujících zemědělců, pouštění sirén, oslepování světly všude tam, kde v poslední době zasedali němečtí Zelení, majíce je za původce všech jejich nesnází, počínaje Zelenou dohodou z bruselské dílny, vyvrcholily nakonec v Magdeburku. Zhruba 200 zemědělců s 90 traktory zablokovalo kulturní dům. Konalo se tu jednání Zelených. K účastníkům promluvila místopředsedkyně strany Ricarda Langová. Odjet odsud ale nemohla. Hořící pneumatiky jí zablokovaly cestu.

Policii trvalo tři čtvrtě hodiny, než zatlačila největší vášnivce z protestujících účastníků a uvolnila místopředsedkyni Zelených volný průjezd.

Čtěte také

Zastání vedle vlastních straníků možná pro někoho překvapivě nalezla u předsedy opozičních křesťanských demokratů, Friedricha Merze. Nechal se slyšet, že si farmáři koledují, aby se jeho CDU zdržela podpory v otázce navrženého krácení dotací. Protest a demonstrace jako takové považuje za legitimní prostředek vyjádření odlišného mínění. Sem ale rozhodně blokády a barikády z hořících pneumatik nepatří.

Zatímco organizace zemědělců se vychytrale neprojevovaly, vyjádřil Merz otevřeně ochotu neohlížet se na riziko ztráty volební podpory mnoha zemědělců, pokud se sami mezi sebou neumravní a budou nadále nechávat volný průběh jednání rozvášněným extremistům, jimž žádná sebedrastičtější forma protestu, jak vidno, není cizí.

V zájmu demokracie

Škarohlíd by se nejspíš nenechal nachytat a namítl by, že reakce je to účelově promyšlená. Vyplatí se přece pohněvat si zanedbatelné množství voličů z venkova, jestliže si souběžně ještě více nakloní většinového voliče.

Čtěte také

Dav mu dal jednoznačně najevo, že jako demokrat nestrpí a nebude mlčet k projevům, sahajícím bezmála k terorismu, byť by jejich motivací byly mnohdy opodstatněné obavy německých farmářů. Ztráta několika málo hlasů z německého venkova přece bohatě vyváží očekávaný zisk.

Škarohlídovi lze oponovat tím, že se přece jedná o jedinečný projev solidarity demokratického politika s demokratickou političkou stojící sice názorově na protilehlé straně, přesto s ním ale sdílející základní nepodkročitelné hodnoty liberální demokracie.

No právě, zakontruje škarohlíd a chytí se tak do vlastní pasti námitek o politické účelovosti.

Ivan Štern

Je totiž v zájmu demokracie, aby se politické strany, jak to předvedl Friedrich Merz, takto chovaly, pokud si chtějí zachovat ráz demokratické strany a nezpochybňovat podstatu demokratické politiky.

Byť si jsou na politickém poli konkurenty a svádějí spolu líté názorové boje o voliče, nacházejí z povahy věci společnou řeč, jakmile se kdokoli pokouší ohrozit živnou půdu, z níž jejich politika vyrůstá. A o to, ač nejspíš byli sami navedeni, se pokusili vášnivci z řad zemědělců v Magdeburku, pálíce zde barikádu z pneumatik.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio