Ivan Štern: Olamování hrotů něco také stojí

19. září 2023

Příznačná pro poslední zasedání G20 v Novém Dillí, jemuž předsedal indický premiér Modi, byla cedulka se jménem jeho země. Neoznačovala ji tradičním názvem Indie. Stálo tam Bharat. Jméno to odvozené z hinduistické literatury, psané v sanskrtu.

Čtěte také

Názvem premiér sděloval dvě zásadní skutečnosti. Indie se takto definitivně odřezává od své koloniální minulosti a národnostně se vymezuje tak, že jejími občany první kategorie se stávají výlučně obyvatelé hinduistického vyznání.  

Není to jediná šmouha na nejlidnatější demokracii na světě. Už sám fakt, že ve snaze zakrýt do nebe volající chudobu značné části Indů, vláda ještě před summitem vyslala bagry, aby v Dillí srovnaly slumy, v nichž žijí ti nejubožejší, na ně samotné poslala policii, aby je na dobu summitu vyhnala z města, svědčí o poněkud pochybné demokracii na indický způsob.

Spojenecké napětí

Nicméně v porovnání s Čínou či Ruskem, jejichž hlavy se na summitu nechaly zastoupit premiérem, respektive ministrem zahraničí, je stále Indie pro Západ nejpřijatelnějším partnerem ze zemí globálního Jihu, zastoupených v G20.

Pro Indii hraje i ta skutečnost, že mezi ní a Čínou vládne setrvalé napětí nejen kvůli územním sporům v Himalájích, ale také proto, že Čína z povahy za ideálního spojence považuje vazala. Indie ale jím sotva může být. Existující napětí mezi oběma asijskými rivaly Západu, stavě se šikovně na stranu Indie, nabízí mnohý zisk a možnost roli Číny odpovídajícím způsobem oslabit.

Nemastná a neslaná rezoluce summitu

Čtěte také

Toto poznání patrně způsobilo, proč v závěrečné rezoluci představitelé Západu G20 přistoupili na nemastné, neslané formulace o válce proti Ukrajině a proč byli ochotni vystavit se rozhořčené kritice západních médií. Možná to ale bylo dobré rozhodnutí. Stejně jako příznivý postoj západních zemí k návrhu Indie ke G20 přizvat země Africké unie.

Obojí skýtá naději, že hroty namířené proti Západu se náležitě obrousí a příkop mezi Západem a řadou zemí globálního Jihu se zasype. Mnohá z nich možná dokonce opustí bláhovou myšlenku uchylovat se do pochybných náručí Ruska či Číny.

Francouzská poslankyně Anne Genetet vzkázala v této souvislosti Macronovi, takto svému stranickému kolegovi a prezidentovi, že by se v podobném duchu měl zasadit o členství Indie v Radě bezpečnosti OSN.

Čtěte také

Ačkoli válka proti Ukrajině s konečnou platností obnažila nechuť řady kdysi tak zvaných rozvojových zemí držet basu se zeměmi Západu, nechuť způsobovanou často necitlivým a povýšeneckým přístupem, neznamená to, že by se Západ měl chovat vůči potřebám Ukrajiny zdrženlivě.

Ivan Štern

Pokusit se zpět si naklonit země globálního Jihu a současně být i solidární s Ukrajinou není v rozporu, a to navzdory poněkud vyhýbavým formulacím rezoluce z Dillí. Chce to jen odvahu a výdrž.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio