Islám a konec světa

3. prosinec 2011
Sedmý světadíl

Nejen různé křesťanské sekty varují před možným zánikem lidstva. Téma apokalypsy je aktuální i v muslimském světě.

Jak v Sedmém světadílu potvrdil arabista Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd, v muslimském prostředí je v současnosti velmi oblíbená tzv. apokalyptická literatura, tedy knihy pojednávající právě o blížícím se konci světa.

Za jejich úspěchem stojí zejména dva faktory. Za prvé to je rozčarování z politického vývoje posledních let. Muslimský svět se musel vyrovnat s událostmi jako byly mírové rozhovory mezi Palestinou a Izraelem či americká válka proti terorismu, které nutně podkopaly jeho sebevědomí.

A za druhé, na naši dobu lze podle mnohých vykladačů islámu stále jednodušeji uplatňovat hadísy o konci světa. Tedy výroky proroka Mohameda, který popsal, co bude konci pozemského života předcházet. Patří mezi ně například obecný úpadek mravů, ženy, které budou na veřejnosti chodit takřka nahé či beduíni stavějící budovy, jež budou sahat až do nebe. A jak v Sedmém světadílu uvedl Bronislav Ostřanský, stále více muslimů vidí za současnou módou či stavební aktivitou v oblasti Perského zálivu právě tyto předpovědi.

Lze ale konec světa podle islámu datovat? Ano i ne. Korán sice muslimům ukládá mít neustále na paměti pomíjivost tohoto světa, která se demonstruje právě skrze zmíněná znamení. Ovšem to, kdy konec opravdu přijde, ví podle Koránu jen Bůh a lidem nepřísluší se po těchto znalostech pídit. Za současnou oblibou apokalyptické literatury proto možná mnohem spíš než náboženské předpovědi stojí inspirace v podobném typu knih, které zaplavují světové trhy.

autor: Lucie Christovová
Spustit audio