Hosté Studia Leonardo: prof. Svatopluk Civiš a Martin Ferus o vzniku života na Zemi

27. únor 2015
Studio Leonardo

Přišel život na Zemi z vesmíru?

Jak vznikla molekula RNA, která je schopná uchovat a rozmnožovat genetickou informaci a je tedy předchůdkyní DNA? A leží v poznání tohoto procesu klíč k pochopení života na Zemi? Přišel z Vesmíru? Hosty Studia Leonardo budou prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. a RNDr. Martin Ferus, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

Moderuje Michael Rozsypal.

Je vědecky možné nasimulovat podmínky, které vedly ke vzniku života na Zemi? A jsou vědci opravdu na stopě této odvěké záhady? Jakou roli při vzniku života hrály dopadající asteroidy? Přinesly život na zemský povrch, nebo jen přispěly k vytvoření podmínek pro tento proces?

V prestižním časopise The Journal of Physical Chemistry A loni publikovali vědci Svatopluk Civiš a Martin Ferus spolu s kolegy z pražského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského a brněnského Biofyzikálního ústava Akademie věd ČR studii o formamidu. Na laseru asterix simulovali energii uvolněnou dopady mimozemských těles. V kádince formamidu se jim podařilo vytvořit adenin, guanin, cytosin a uracil - tedy čtyři základní složky RNA.

Profesor Svatopluk Civiš vystudoval obor chemie na Přírodovědecké fakulty UK. Specializoval se na anorganickou chemii. Na stejné fakultě se stal doktorem a později byl habilitován docentem v oboru analytická chemie. V roce 2009 byl jmenován profesorem. Působil nejprve na katedře anorganické chemie PřF UK v Praze, poté jako výzkumný pracovník Ústavu nerostných surovin v Kutné Hoře. Pracoval také na J. Liebig University Giessen v Německu a na Herzberg Institute of Astrophysics v kanadské Ottawě. Posledních více než 20 let působí v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, od roku 2005 je vedoucím oddělení Chemické fyziky. Vyučoval na řadě prestižních světových univerzitách.

Energii uvolněnou dopadem asteroidu obstaral špičkový, vysoce výkonný laser PALS – Pražský laserový systém Asterix

Doktor Martin Ferus se zabývá spektroskopií, astrochemií a je amatérským astronomem. Na výzkumu vzniku biologických látek a chemii plazmatu začal pracovat v laboratoři prof. Civiše už jako student. V současnosti jsou tato témata hlavní náplní jeho vědecké práce. „Vznik biologických látek je energeticky náročný proces. Ukazuje se, že energie uvolněná při dopadech asteroidů nevedla ke zničení života, ale byla možná nezbytná pro vznik jeho základních stavebních kamenů."
(zdroj: Věda pro život)

Hostů Studia Leonardo se můžete ptát také vy, a to v pátek 27. února od 10:00 do 16:40 pomocí naší aplikace.


autor: mro
Spustit audio