Host Studia Leonardo: lingvistka doc. Mirjam Friedová

31. říjen 2014

Jaký je náš jazyk a jeho historie? Lingvistika a její vědecká zaměření

Co vlastně víme o jazyce jako centru vědeckého zkoumání? Co všechno lingvisté zkoumají a co je zajímá? A jaká je současnost (a budoucnost) studijních oborů Filozofické fakulty UK? Robert Tamchyna bude hovořit s lingvistkou Mirjam Friedovou, děkankou FF UK v Praze.

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. je přední českou lingvistkou a od roku 2014 historicky první děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mirjam Friedová vystudovala v letech 1976-81 bohemistiku a klasickou filologii (obor čeština-latina) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1979-82 studovala také anglistiku. Od roku 1982 žila v USA. Od roku 1987 studovala obecnou lingvistiku na Kalifornské univerzitě v Berkeley, kde roku 1995 získala doktorát. Po jednoročním hostovacím angažmá na Oregonské univerzitě (1997-98) pak na téže kalifornské univerzitě působila v letech 1998-2001 jako odborný asistent. V letech 2001-2008 přednášela obecnou lingvistiku a slavistiku na Princetonské univerzitě. Roku 2008 jí byla na Helsinské univerzitě udělena docentura v oboru obecná lingvistika. V letech 2008-2011 pracovala v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR a v letech 2011-2014 byla ředitelkou Ústavu obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.


Spustit audio