Host Studia Leonardo: historik prof. František Šmahel

1. leden 2015
Studio Leonardo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Druhý život Jana Husa

Dnešním dnem jsme zahájili rok, kdy uplyne 600 let od koncilu v Kostnici a upálení Mistra Jana Husa.

Osobnost Mistra Jana, jeho stoupenců i odpůrců, předchůdců i následovníků si budeme v průběhu roku připomínat z různých úhlů pohledu. Na úvod jsme pro vás připravili setkání s velmi vzácným hostem - historikem prof. Františkem Šmahelem z Centra medievistických studií. Základním tématem našeho setkání se stala kniha Mistr Jan Hus. Život a dílo, která představuje tuto historickou osobnost z mnoha úhlů pohledu. V rozhovoru jsme se zaměřili především na tzv. druhý život Jana Husa.

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, během let musel mnohokrát změnit zaměstnání. V životopise tak nacházíme nejen ředitele Městského muzea v Litvínově, vedení Historického ústavu AV ČR nebo Centra medievistických studií, ale také horníka nebo řidiče tramvaje. Prof. Šmahel zasvětil svůj život historii pozdního středověku, zvláště rané české reformaci a humanismu.

Jeden den ve středověku

V závěru loňského roku se na pultech knihkupectví objevila velmi zajímavá knížka, kterou prof. Šmahelovi věnovali jeho kolegové z Centra medievistických studií k jeho 80. narozeninám. Titul Jeden den ve středověku editorsky připravili prof. Petr Sommer a Martin Nodl. Jde o 11 malých studií, které zvou k poznání dne v různých společenských vrstvách. Mimo jiné zde najdete také jeden den v husitských vizích z pera Pavlíny Cermanové.

Pořad je předtočen.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio