Host Studia Leonardo: Filip Jurčíček z Ústavu formální a aplikované lingvistiky

7. duben 2014

Lze hlasem ovládat stroje? Jak se vyvíjela komunikace mezi člověkem a stroji?

Máme několik možností, jak můžeme stroje ovládat, klávesnicí, myší, touchpadem, přes LCD obrazovku, hlas je ale zcela jistě nejpřirozenější. Jak to funguje? Jaké jsou výhody a nevýhody hlasové komunikace s přístroji? Jak se vytváří dialogový systém? Jak lze mluvenou formu převést na psanou? Michael Rozsypal má spoustu otázek pro hosta Studia Leonardo, kterým bude Filip Jurčíček.

Filip Jurčíček je odborným asistentem na Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se použitím statistických metod a strojového učení v oblasti vývoje hlasových dialogových systémů. Dříve pracoval jako vědecký asistent na univerzitě v Cambridge. Jeho práce zejména zahrnovala aplikaci metod částečně pozorovatelných Markovských rozhodovacích procesů v oblasti řízení dialogu. Před tím krátce pracoval jako softwarový konzultant pro přední české firmy, kde se věnoval implementaci IP telefonie a automatizaci zákaznické podpory.

Rozhovor je z důvodu omezených časových možností hosta předtočen. Děkujeme za pochopení.

Spustit audio