Host Studia Leonardo: archeolog Balasz Komoróczy

26. květen 2014

Na území Moravy se v prvních staletích našeho letopočtu setkávali Římané a Germáni. Jak vypadaly jejich střety a kde měli své tábory? S archeologem Balaszem Komoróczym o tom bude debatovat Martina Mašková.

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. působí v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR. Specializuje se na archeologii doby římské a na sídlištní archeologii. Na pražské Karlově univerzitě vystudoval klasickou archeologii a historii, od roku 1994 je zaměstnancem Archeologického ústavu v Brně. Je vedoucím výzkumné základny v Dolních Dunajovicích, odkud vede systematické i záchranné výzkumy hlavně v okolí někdejší římské pevnosti na Hradisku u Mušova. Balász Komoróczy je spoluautorem knihy Římané a Germáni - nepřátelé, rivalové, sousedé.


Spustit audio