Horizont vesmírných událostí

24. září 2010

Astronomové z Harvardu a z Massachussets Institute of Technology studovali po dobu devíti let zvláštní druh explozí na neutronových hvězdách, který nikdy nepozorovali na černých dírách. Černé díry a neutronové hvězdy jsou přitom blízké kosmické příbuzné, měřeno lidskými vztahy, sestřenice.

Černé díry jsou daleko hmotnější objekty a zdánlivě nemají žádný povrch. Černá díra nebo neutronové hvězdy vzniknou, když hmotná hvězda spotřebuje všechno palivo a zkolabuje do tělesa s velkou hustotou. Pokud se toto přihodí hvězdě, která je minimálně 25krát hmotnější než Slunce, vznikne černá díra, pokud jde o hvězdu s hmotností 10krát až 25krát větší než Slunce, vznikne neutronová hvězda.

Při vzniku černé díry se jádro hvězdy smrští do bodu s nekonečnou hustotou, který nemá povrch. 80 kilometrů nad jádrem se ale vytvoří rozhraní, které je hypotetickým horizontem událostí. V případě neutronové hvězdy se její jádro smrští do koule s průměrem přibližně 16 kilometrů, která má pevný povrch a nemá horizont událostí. Oba útvary jsou velmi často součástí dvojhvězdy, přičemž jejich partnerem bývá normální hvězda.

Exploze, které studovali američtí astronomové, zaznamenával rentgenový satelit Rossi. Detekoval 135 explozí na neutronových hvězdách, ale ani jedinou na černé díře. Tyto vzácné exploze rentgenového záření se objeví, pokud se hmota, kroužící kolem superhmotného objektu nahromadí na jeho povrchu.

Gravitace černé díry nebo neutronové hvězdy nasává z partnerské hvězdy hmotu, která se k ní buď přemísťuje chaoticky, nebo po spirále. Proud hmoty nemusí být nepřetržitý, může mít i bouřlivé periody. V každém případě ale nabalování hmoty na zhroucenou hvězdu uvolňuje obrovské množství energie, které je vyzářeno hlavně v podobě rentgenového záření při krátké termojaderné explozi. Ta trvá asi 60 sekund.

To, že rentgenová vzplanutí lze pozorovat pouze na neutronových hvězdách a nikdy na černých dírách, je podle astronomů další indicií, že černé díry jsou obklopeny rozhraním, které se nazývá horizont událostí. Odděluje černou díru od okolního prostoru, a proto nelze pozorovat jevy, které se odehrávají za ním.

autor: Jana Štrajblová
Spustit audio