Historik Pavel Soukup, autor knihy Jan Hus, život a smrt kazatele

6. červenec 2015
Studio Leonardo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Motiv z obálky knihy Pavla Soukupa Jan Hus. Život a smrt kazatele

Mistr Jan Hus v Kostnici

6. července 1415 byl za branami města Kostnice upálen mistr Jan Hus. Během šesti století prošlo vnímání této osobnosti velmi zásadní proměnou. Z arcikacíře se stal reformátor církve i v očích katolické církve. Při našem setkání s historikem Pavlem Soukupem jsme se zaměřili především na události, ke kterým došlo při koncilu v Kostnici, kam Jan Hus putoval s vírou, že bude o náboženských otázkách s představiteli církve diskutovat. Ostatně o náboženských otázkách hovořil také v průběhu své cesty a nikde nenarazil na nepochopení lidí, se kterými rozmlouval. Dokonce vyvěšoval letáky o tom, že míří do Kostnice a „chce-li mu někdo přičítati blud nebo nějaké kacířství, aby se připravil na koncil, protože on, mistr Jan, jest hotov kterémukoli odpůrci na tom koncilu vydati počet ze své víry."

Pořadem vás provede Adriana Krobová.

Rozhovor byl z časových důvodů předtočen.

Pavel Soukup, Ph.D. vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze, kdy svou diplomovou práci věnoval tématu ideálu křesťanského rytířství ve středověkých Čechách. Následně při Ústavu českých dějin FF UK obhájil disertační práci o reformním kazatelství v pozdně středověkých Čechách s důrazem na studie o nejstarších kázáních Jakoubka ze Stříbra. Pavel Soukup působí v Centru medievistických studií, kde se i nadále specializuje na středověkou náboženskou literaturu, svaté války a křížové výpravy, pozdně středověkou herezi - zvláště husitství a teologické polemiky. Patří k editorům velké monografie Husitské století. V tomto roce byla do češtiny přeložena také kniha Jan Hus. Život a smrt kazatele.

Další zajímavosti o životě mistra Jana se můžete dozvědět z červencových magazínů Leonardo Civilizace, kde jsme s Pavlem Soukupem připravili seriál doplněný citacemi z knihy o Janu Husovi.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio