Globální oteplování a neplatná hypotéza

15. červen 2009

Proč se pedolog zabývá klimatem? Protože půda nám toho o vývoji klimatu Země může hodně říct. V přednášce prof. Miroslava Kutílka zazní racionální argumenty proti hypotéze o globálním oteplování způsobeném emisemi CO2.

Profesor Miroslav Kutílek se zabývá pedologií a půdní fyzikou, je čestným členem Mezinárodní pedologické unie, šéfredaktorem vědeckého žurnálu Soil and Tillage Research. Jeho monografie Soil Hydrology je mezinárodně uznávanou publikací. Je autorem knihy Racionálně o globálním oteplování.

Můžete si poslechnout celou přednášku prof. Kutílka ve zvukové podobě. Rozdělili jsme ji také na jednotlivé kapitoly, příslušné obrázky prezentace najdete v galerii. Konečně jsme ji zpracovali také jako audioslideshow, ve kterém přednášku můžete slyšet a vidět tak, jak ji viděli posluchači v přednáškovém sále Fakulty elektrotechnické ČVUT. Přednáška se konala 26. března 2009 v rámci cyklu Fyzikální čtvrtky. Jednalo se již o 304. přednášku tohoto cyklu.

AUDIOSLIDESHOW - Globální oteplování a neplatná hypotéza

Jednotlivé bloky rozdělené přednášky vám odpoví na následující otázky.

1. Pedolog a klima

Proč se zabývá globálním oteplováním pedolog? Jaká je struktura přednášky?

Prof. Miroslav Kutílek
0:00
/
0:00

2. Globální oteplování

Jaké jsou důkazy o globálním oteplování podle IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, Mezivládní panel pro klimatické změny)? Jak stoupá teplota a obsah CO2 v atmosféře a jak se globální teplota v současnosti měří?

Globální oteplování podle IPCC 2007

3. Skleníková hypotéza

Co je skleníkový efekt a proč je vědeckým poznatkem? Proč není skleníková hypotéza prokázána? Co říkají vrty v Antarktidě o vztahu CO2 a teploty? Jak se střídaly doby ledové a meziledové?

Výsledky měření vrtu ve stanici Vostok

4. Další faktory ovlivňující klima

- Co jsou Milankovičovy cykly? Jaká je historie jejich objevu?
- Jak na klima působí sluneční aktivita? Proč úbytek slunečních skvrn způsobil malou dobu ledovou a upalování čarodějnic?
- Jak na klima působí posun kontinentů? Proč je posun kontinentů podstatný pro vývoj lidstva?
- Jaký vliv mají na změnu klimatu mořské proudy?
- Jak klima ovlivňují aerosoly?
- Jak klima ovlivňuje vegetační kryt a změna odrazu slunečního světla?
- Dosud nejasný vliv magnetického pole Země na klima.

Desková tektonika

5. Kdy nebyla skleníková hypotéza prokázána?

Proč byla v poslední době meziledové Skandinávie ostrovem? Bylo v minulosti tepleji než dnes? Jak vypadal teplotní vývoj za posledních 12 000 let? Proč může teplotní optimum mezi lety 8 000 až 6 500 před naším letopočtem za vznik egyptské civilizace? Kolik odborných publikací předpokládá nižší teplotu ve středověku? Proč nemá tzv. hokejkový graf stoupajících teplot M. E. Manna pravdu?

Teplotní oscilace v holocénu

6. Nepravdivá tvrzení o skleníkové hypotéze

Osobnosti J. Hansena a bývalého ředitele britské meteorologické služby Sira J. T. Houghtona. Jaká jsou nepravdivá tvrzení médií o současném klimatu?

Publikace o teplotním rozdílu a hokejkový graf

7. Může "většina vědců" schválit hypotézu?

Kteří vědci vystoupili proti tezi o globálním oteplování způsobeném emisemi?

Prof. Miroslav Kutílek; redaktor: Marek Kuchařík
autor: mrk
Spustit audio