Gen inteligence

24. září 2010

Dědí se inteligence, anebo ne? Na tom se nemohou dohodnout ani psychologové, ani genetici. Někteří tvrdí, že se dědičné vlohy podílejí na inteligenci jen malou měrou. Jiní jsou přesvědčeni, že inteligence je z valné části dědičná.

Harvardští biologové narazili při výzkumu schizofrenie na gen pro bílkovinu dysbindin-1 a jsou přesvědčeni, že jeho varianty významně předurčují vrozenou inteligenci každého člověka.

O podílu dědičných vloh na tom, jak nám funguje mozek, pochybuje jen málokdo. Jenže nakolik výkonnost mozku dědíme a nakolik je to výsledek celého komplexu vnějších vlivů? Už vývoj plodu v těle matky sehrává ve funkcích mozku budoucího dítěte významnou roli. Po narození se k nim přidávají další. Například podvýživa či nedostatek podnětů pro duševní rozvoj v prvních letech života mohou negativně poznamenat intelekt člověka na celý zbytek života.

Tým harvardských vědců vedených Katherine Burdickovou zkoumal dědičné vlohy pro schizofrenii a soustředil se na varianty genu pro bílkovinu zvanou disbindin-1. Její role v mozku je nejasná, ale vědci měli podezření, že má co do činění se schopností učit se a řešit problémy, s úsudkem a ukládáním informací do paměti. Disbindin-1 se vyskytuje v nejvyšších množstvích právě v těch oblastech mozku, které mají tyto vysoce náročné činnosti na starost. Sledování se zúčastnilo více než 200 lidí stižených schizofrenií a více než stovka duševně zdravých dobrovolníků. Gen pro disbindin-1 se u nich vyskytoval v šesti variantách, které se lišily jediným písmenem genetického kódu. Žádná z variant genu nezvyšovala riziko schizofrenie. Jedna ale snižovala intelekt jak u zdravých, tak i nemocných dobrovolníků. Její efekt byl ale velmi malý. Byla zodpovědná za 3 % rozdílů v inteligenci mezi jednotlivými dobrovolníky. To potvrzuje dosavadní představu, že dědičné předpoklady pro zvýšenou inteligenci určuje souhra velkého počtu genů, z nichž každý přispívá k celkovému výsledku jen malou měrou. Pro vnější vlivy, jako je výchova nebo výživa, tak zbývá dost a dost prostoru.

Spustit audio