Energetická chudoba v souvislostech. Dobré bydlení má být úsporné, v Milíně přišli, jak na to

20. duben 2024

Energetická chudoba v Česku je stále rozšířenější problém – podle studie Asociace pro mezinárodní otázky se týká čtvrtiny lidí. Často jsou to senioři, zejména ti osaměle žijící, invalidní, dále rodiny s dětmi, rodiny samoživitelek, ale i další. Největším výdajem, který si lidé zasažení energetickou chudobou nemohou dovolit, je teplo.

Třetí epizoda podcastu Hlasy proměny nás zavede na Příbramsko, na sídliště do Milína, které dostalo ocenění Český energetický a ekologický projekt roku 2022. Obecní sídliště v nízkoenergetickém standardu není v Česku příliš obvyklým jevem; moc rodin, které platí osm tisíc korun za vytápění za rok, také jen tak nenajdeme.

Jaké rozvahy za celým projektem byly? Jak probíhaly stavební úpravy a co v Milíně plánují do budoucna? Na otázky odpovídal Milínský starosta Vladimír Vojáček, autor projektu, architekt Aleš Brotánek a odborník na sociální otázky Člověka v tísni Jan Černý.

Rekonstrukce 258 bytů za běžného provozu

Podcast Hlasy proměny: Mění se klima, měníme se i my vznikl v organizaci Člověk v tísni
Třetí epizodu připravila: Magdaléna Trusinová
O mix zvuku se postaral: Tomáš Tkáč
Hudbu složil: Tomáš Pernický
Dramaturgii zastal: Filip Rambousek
Věcnou správnost garantuje: Magdalena Davis
Autorkou vizuálu je: Kateřina Čiberová

Sídliště v Milíně pochází z 50. let minulého století. Je v něm 258 bytů, které se nacházejí v zateplených budovách s centrálním vytápěním a řízeným větráním se zpětným získáváním tepla. Rekonstrukce, která bydlení posunula do vysokého ekologického, ekonomického i zdravotního standardu (např. zajištěním dostatku čerstvého vzduchu v bytech a vyřešením problémů s plísněmi), ale nebyla jednoduchá, přiznává starosta Milína Vladimír Vojáček.

„Bez nájemníků, kteří v těch 258 obecních bytech bydlí, kteří skousli, že se jim rekonstrukce dělá nad hlavou, během bydlení, že to trvalo 3–6 měsíců, kdy museli doslova leckdy trpět, a bez jejich podpory a tolerance by se to nepovedlo,“ oceňuje trpělivost obyvatel domu.

Za vytápění 8 tisíc ročně

Zdárnému procesu přispělo také nasazení vedení obce a zastupitelstva, výborně připravený projekt a také dobře vysoutěžené stavební firmy.

Autor projektu, architekt Aleš Brotánek přirovnává uvažování o tepelné izolaci ke kabátu: „Jde o to, aby tepelná obálka budovy – ten kabát – nebyla nikde přerušena. Kabátu nesmí chybět rukávy. Znamenalo to zateplení prvků, jako jsou sokly, římsy nebo celá plocha půdy. Vzhledem k tomu, jak byly konstruovány vstupy do domů a balkony, které vyrůstaly přímo z konstrukce stěn, museli jsme je odbourat a nově uchytit přes tzv. termobloky, které přerušují tepelnou vazbu.“

Na jednom domě to znamenalo uchytit takto „domovní znamení“: plastiku dvou hrajících si medvíďat.

Hlasy proměny: Mění se klima, měníme se i my je jedním z výstupů klimatických programů Člověka v tísni, které mají za cíl zvýšit odolnost české krajiny vůči nežádoucím dopadům změny klimatu. V projektu LIFE WILL podporuje Člověk v tísni adaptační opatření na lokální úrovni, ať už jde o opatření proti nečekaným povodním, výraznému suchu, půdní erozi, nebo úbytku biodiverzity v krajině. Výběr aktérů v podcastu zohledňuje právě tyto klimatické aktivity Člověka v tísni.

Obec nakonec za sídliště dostala cenu Český energetický a ekologický projekt roku 2022. Sídliště je v nízkoenergetickém standardu, budovy se pyšní energetickými štítky s písmeny A či B a lidé, kteří je obývají, platí za vytápění ročně např. osm tisíc korun.

Sociální bydlení musí být hlavně úsporné

Podle Jana Černého z organizace Člověk v tísni boj s energetickou chudobou znamená mimo jiné to, že sociální bydlení musí být energeticky úsporné: „Pokud není úsporné, je drahé, takže není sociální.“

Dodává, že obecně se dá bohužel říct, že objekty, kde bydlí chudí lidé, jsou spíše neúsporné, tedy drahé. Úspora energií znamená nejen nižší ekonomické náklady, ale také menší negativní dopady na kvalitu života.

Poslechněte si celou třetí epizodu v audiozáznamu.

autor: Magdaléna Trusinová
Spustit audio

Související