Dvory a rezidence ve středověku LI.

31. prosinec 2010
Z turnaje v Jaroměři (září 2010)

Středověk versus současnost Naposledy se vrátíme do období, které italští humanisté nazvali časem středověku. Mluvíme o době, jejíž počátek je datován rokem 476 a konec objevením Ameriky v roce 1492. V českém prostředí je přitom toto datum posunuto k roku 1526, kdy na trůn nastupuje habsburská dynastie.

Tehdejší lidé pochopitelně termín středověk neznali. Žili své životy, jak nejlépe uměli. Možná se nám mohou jejich starosti zdát na první pohled vzdálené, ale na druhý pohled zjistíte, že je řada zvyklostí, které ani staletí nedokázala změnit. Jeden z důkazů nabídne poslední díl seriálu Dvory a rezidence ve středověku, který jsme připravovali s PhDr. Danou Dvořáčkovou a PhDr. Janem Zelenkou z Historického ústavu AV ČR.

700 let uplyne jako voda
Některé zvyklosti nedokázalo smazat ani sedm století. Stačí vedle sebe položit Zbraslavskou kroniku a noviny z roku 2009.
V roce 1310 se v rámci oslav svatby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny ve Špýru rozhořel spor mezi kolínským a mohučským arcibiskupem, který musel vyřešit Janův otec – římský král Jindřich VII.
„Pan Petr Mohučský chtěl být po pravici římského krále, aby pan Jan Kolínský musel sedět po levici; naproti tomu pravil Jan Kolínský:Mně právem patří odedávna místo po pravici. Právě tento spor byl by se stal skoro pokažením veškeré radosti, neboť četní z jejich přátel a služebníků začali běžeti do zbraně. Proto římský král vzal oba za ruku a dovedl je mile do svého bytu, kde byla vystrojena soukromá hostina.“
Jak dále všemu přítomný Petr Žitavský zapsal: „Když jsou tito dva arcibiskupové na místech nějaké soukromé hostiny, navzájem se předstihují v poctě a nikterak se nepřou, kde by kdo seděl nebo jak by šel, neboť na místě a hostině soukromé, neslavnostní, dává každý z nich před sebou přednost druhému; když však slaví římský král sjezd nebo nějakou slavnost, tehdy dychtivě pospíchá předstihnout jeden druhého.“
V novinách z roku 2009 se můžete dočíst: „Francouzský prezident Nicolas Sarkozy pohrozil, že se nezúčastní oslav 60. výročí založení NATO, pokud si nebude moci vybrat místo u konferenčního stolu. Trvá na tom, že při jednání počátkem května na summitu Aliance ve francouzském Štrasburku a v německých městech Baden-Baden a Kehl musí sedět vedle generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoop Scheffera. Podle kompromisního návrhu má nakonec Sarkozy za přítomnosti televizních kamer sedět v sále po Schefferově pravici, zatímco německá kancléřka Angela Merkelová zaujme místo vlevo. Za zavřenými dveřmi si nejvyšší činitelé 26 členských zemí vymění místa a budou sedět v souladu s tradicí podle abecedního pořadí názvů jednotlivých zemí.“ Více už prozradí PhDr. Jan Zelenka:

Spustit audio
  • Historie
  • středověk