Depresí a psychotických potíží mají nejvíc alkoholici. Drogově závislí jsou na tom překvapivě mnohem líp, tvrdí čeští vědci

26. červen 2018

Vědci z Národního ústavu duševního zdraví a nízkoprahových léčebných zařízení zveřejnili výsledky (zatím) části výzkumu zaměřeného na výskyt psychických poruch u lidí závislých na návykových látkách. Jak dopadl?

Nejčastěji se u závislých vyskytují symptomy jako deprese, úzkostné stavy nebo psychotické potíže – ty jsou třeba u uživatelů pervitinu převážně paranoidního charakteru. Výsledky studie ukazují, že mezi 200 respondenty, kteří se ze závislosti léčí, měli nejvíc psychiatrických potíží závislí na alkoholu, a to je prý překvapilo.

„Protože pervitin, což je v Čechách nejvíc užívaná problémová droga, je spojený se závažnými psychiatrickými důsledky. Zejména s velkým rizikem rozvoje toxické psychózy. Překvapilo nás, že lidé závislí na pervitinu vykazovali sice velkou míru psychiatrických potíží, ale o něco menší než závislí na alkoholu,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Barbora Orlíková.

Vědci se nyní chtějí zaměřit na to, jak psychiatrické problémy u závislých ovlivňují úspěšnost léčby a zařazení pacientů zpět do života.

Podle Orlíkové studie potvrdila, že řada lidí, kteří trpí závislostí, má také psychické potíže. Zda je ale závislost obecně spíš příčinou, nebo důsledkem psychiatrických problémů, je v současné chvíli těžké určit.

Data z výzkumu, který bude dál pokračovat, by do budoucna mohla být cenná například pro drogovou politiku ČR. Mohou přispět k hledání odpovědi na to, jak s léčbou závislostí nakládat tak, aby byla úspěšnější a klienti z ní mohli více profitovat. Výsledky budou ale samozřejmě k dispozici také odborníkům z praxe.

Spustit audio

Související