Daniel Kroupa: Vítězství terorismu v Afghánistánu

22. srpen 2021

Nejhorší zprávou, kterou vyslala americká kapitulace v Afghánistánu světu, je, že teroristé mohou zvítězit nad mocností, jejíž armáda je vybavena nejmodernějšími technickými vymoženostmi. O kapitulaci rozhodl v loňském roce prezident Trump, když se za zády afghánské vlády dohodl s hnutím Tálibán o odchodu amerických vojsk; uskutečnil ji letos v srpnu prezident Biden.

Konkrétním okolnostem, které vedly k tomu, že Američané a jejich spojenci do války v Afghánistánu vstoupili, nakolik se podařilo naplnit válečné cíle, proč se nepodařilo v této zemi vytvořit stabilní politický řád a armádu schopnou jej ubránit, se nyní věnují odborníci, analytici a znalci místních poměrů.

Čtěte také

Do jejich řemesla se plést nehodlám. Pokusím se jenom obrátit pozornost k problému, který sice s touto událostí souvisí, ale má obecnější rozměr.

Mám na mysli nesnáze, na které narážejí demokratické armády v boji proti organizacím využívajícím teroristickou taktiku v asymetrických válkách. Tyto armády mají povinnost při bojových operacích postupovat přísně v souladu s pravidly mezinárodního válečného práva, které má své počátky v Haagské úmluvě z roku 1907. K základním principům takového postupu patří, že útok musí směřovat pouze na legitimní vojenské cíle, bojové jednotky musí rozlišovat bojovníky od civilistů a vyvarovat se pokud možno vedlejších obětí.

Poradit si s teroristickou strategií a taktikou

Teroristická hnutí se těmito pravidly nejenže neřídí, ale svoji strategii a taktiku budují právě podle opačných zásad: na vojenské cíle útočí jenom výjimečně, vystupují v civilním převleku a svůj útok zaměřují především na civilisty, s úmyslem zabít jich co nejvíce.

Čtěte také

Jejich záměrem je vyvolat v obyvatelstvu strach, znemožnit jeho spolupráci s bezpečnostními silami a vyvolat dojem, že jedinou cestou, jak zachránit život, je podrobit se vůli teroristů. Zastrašenou společnost je pak snadnější podmanit si a ovládat.

Porazit teroristickou organizaci vyžaduje především zničení jejího vedení a odstavení od finančních zdrojů, je třeba také rozprášit její bojovníky a obyvatelstvu před nimi zajistit trvalou ochranu. To se v případě hnutí Tálibán mohlo podařit jen obtížně, protože jeho vůdci se uchýlili do sousedního Pákistánu, kde získali ochranu a prostředky k dlouhodobému boji. Čas a strach pak už pracoval pro ně.

Afghánské vojenské a bezpečnostní síly byly, jak se ukazovalo v posledních letech, dostatečně silné a vybavené k tomu, aby se západními spojenci za zády dokázaly čelit bezprostřední teroristické hrozbě, ale příliš slabé na to, aby samy nepodlehly strachu ve chvíli, kdy zůstaly opuštěny i svou vlastní vládou. Pak se rozpadly a šlo už jenom o to, aby každý zachránil sám sebe.

Daniel Kroupa

Konkrétní analýzy expertů pojednávající o tom, jak ke konfliktu došlo, jak probíhal a proč skončil debaklem, budou zajímavé, důležité a užitečné, ale hlavní zprávu o něm už máme a není dobrá. Řekl jsem ji už na začátku: nejmodernější a nejsilnější armáda světa si nedokázala za dvacet let poradit s teroristickou strategií a taktikou. Pro teroristy znamená povzbuzení, pro západní stratégy důvod ke zpytování svědomí a promýšlení nových a účinnějších postupů v boji s terorismem. Pokud na ně nepřijdou, hrozí, že to příště dopadne stejně.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio