Daniel Kroupa: Sexuální skandál na politické scéně

27. květen 2021

Mladý politik na základě zveřejněného podezření z nevhodného chování k ženám a ze znásilnění, složil mandát poslance a odstoupil z kandidátky. Reagoval rychle a za to sklidil pochvalu. Za své chování se omluvil, znásilnění popírá a bude se proti tomuto nařčení bránit soudně.

Měl mnoho příznivců, kteří jsou nyní zklamáni a někteří z nich se ho zastávají. S tím, že jeho skutek nebyl tak závažný, není prokázaný a vzhledem k načasování je možné, že se jedná jen o zinscenovanou aféru.

Jejím cílem je poškodit jeho i stranu, za kterou měl kandidovat. Odpůrci spíše věří předpokládaným obětem sexuální agrese, varují před tím, abychom takové jednání bagatelizovali, a požadují přísnější tresty pro pachatele násilí na ženách.

Čtěte také

Celou událost provází jev, který známe i z jiných případů: čím méně o nich lidé vědí, tím zásadovější postoje k nim zaujímají.

Jedni odsuzují pachatele, který zatím nebyl usvědčen, druzí odsuzují poškozené, u nichž nebylo prokázáno, že jimi nejsou.

Do hry ovšem vstupuje i ideologická předpojatost těchto samozvaných soudců. Pokrokoví bojovníci za lepší svět v události spatřují další doklad zkaženosti společnosti ovládané muži, která je plná násilí.

Volají po drakonických trestech a chtějí vymýtit tento nešvar do důsledků. Obhájci tradičních pořádků mají sklon závažnost takových činů zlehčovat a nevidí žádný důvod měnit svůj postoj k nim, ani jejich trestní kvalifikaci. Ať už věc dopadne jakkoli, ani jeden z těchto táborů nebude spokojen.

Ideologické politické předsudky nezatahovat

Ke změnám dojde a dojít musí. Důvodem je, že se za posledních 50 let, v důsledku několika sexuálních revolucí, v této oblasti zásadně proměnilo chování společnosti a násilí přibývá. Intimní vztahy, které byly dříve výlučně soukromou záležitostí, se stále více stávají věcí veřejnou a politickou.

Čtěte také

Rozvolnění přísných mravních norem s sebou nese nutnost zpřísnění pravidel právních. Protože tam, kde společnost ztrácí schopnost regulovat samu sebe, nastupuje stát.

Tyto změny však onen lepší svět pokrokářů nepřiblíží ani o píď. Zákony, pokud jde o ochranu potenciálních obětí trestných činů, jsou děravějším sítem než mravní pravidla. A čím jsou drakoničtější, tím více vyžadují dohledu policie.

Technicky vzato je dnes možné rozmístit kamery tak, aby pokrývaly nejen veřejné prostory, ale i soukromé, včetně ložnic. Sledovat chování každého jednotlivce a s pomocí umělé inteligence při milování identifikovat každé porušení zákona.

Jak víme, jsou státy, které takový dozor už aplikují. Jsou však dokladem toho, jak snadno se sladká utopie stává dystopií.

Daniel Kroupa

U nás jsme zatím naštěstí tak daleko nepokročili. Do řešení jednoho sexuálního skandálu je lepší ideologické politické předsudky nezatahovat.

A přistupovat k úpravám zákonů jenom tak, aby odpovídaly sociální realitě. A pokud se týče přemýšlení o mravních normách, kterými se máme řídit, pomůže, když si každý představí, že obětí je jeho dcera a pachatelem jeho přítel.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio